Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF
 

Balance                                          sydvestjydsk sportsfiskerforening 31 12 17                                                                                       31 12 16


1000 Resultatopgørelsen

1001 Omsætning

1002     Salg årskort via DSF                      420.445,00                465.520,00

1003     Salg årskort hjemmeside             5.445,00                    7.070,00

1004 Salg dagkort via salgsteder                                                                                            69.621,00                                                 87.183,00

1005 Salg dagkort hjemmeside                                                                                             102.575,00                                                   56.181

1012       Udgifter medlemsskab DSF                                               1.050,oo                                                                                        21.875,oo

1099 Omsætning ialt                                                                                                               597.036,00                                              594.079,71

2000 Produktionsomkostninger

2002                         Leje af fiskevand      495.666,95                528.877,29

2003      Udleje af fiskevand  10.000,00                  10.000,00

2004 Vandpleje       38.134,88                  1 1.302,08

2098  Produktionsomkostninger ialt523.801,83               530.179,37

2099  Brutto resultat                                  73.234,17                  63.900,34

3000 øvrige Produktionsomkostninger

3002                         Div. omk. klubhus    60.540,02                  49.354,18

3003        Driftsomk. bil            15.708,60                                   12.545,11

3004      Forsikringer                                                                        26.000,85                                                                                        25.344,76

3005       Kørselsgodtgørelser                                                           7.475,75                                                                                           1.235,oo

3006      Møder                                                                                 16.972,10                                                                                        15.845,28

3008 Tryksager        6.009,39                    8.372,50

3009 Annonsører                        3.600,00

3099 Øvrige produktionsomk. ialt 132.706,71 116.296,83 4000 Administrationsomkostninger

4003     EDB- udgifter-hjemmeside         15.185,19                  7.908,48

4004     Juniorarbejde                                3.451,75                    2.149,50

4006          Kontingenter            500

4008                         Kursusudgifter          15.875,54                  6.438,90

4009 Telefon                                501,39                                   1 418,39

4010      Embedsmandsture                                                             3.500,00

4098 Admininistrationsomk. ialt              31.610,37                  18.415,27 4099 Primær resultat               91.082,91                                   70.811,76

5000 Arrangementer

5003     Fiskekonkurrencen udgifter       42.272,54                  45.322,33

5004     Sponsorer fiskekonkurrencen   16.000,00                  33.895,47

5005     Omsætning fiskekonkurrencen41.120,85                  47.118,10

5099 Arrangementer ialt         14.848,31                  35.691,24

6000 Renter

6002       Renter                                                                                         81,06                                                                                                 399,71

6004     Bank udgifter                                366,72                        410,09

6005     Tilskud støtteforening                 47.662,00

6090 Renter mv. ialt                                  47.214,22                  10,38

6099 Resultat ialt                              29.020,38                                   35.130,90

7000 Aktiver

7002     Kassebeholdning                          2.500,00                    2.500,00

7003     Bankkonto  148.778,85               145.028,23

7004     Debitorer 14.000,00 23.000,00

7099 Aktiver ialt 165.278,85 170.528,23

8000 Passiver

8002 Div. passiver 39.411,00 15.640,00

8099 Div. passiver ialt 39.411,00 15.640,00

9000 Opgørelse egenkapital

9001 Egenkapital 31.12 154.888,23 190.019,13

9099 Egenkapital ialt 154.888,23 190.019,13

10000 Afstemning