Aktivitetskalender


http://sydvestjydsk.dk/kalender/fiskekursus-for-alle/

Efter et par gode og velbesøgte klubhusarrangementer vil vi nu prøve at lave et tilbud i praktisk fiskeri. 

Det er en direkte opfølgning af sidste klubaften, hvor Jens Lygum og Lars Hammer spændende fortalte om forskellige fiskemetoder og forskellige fiskesteder i Konge åen og Sneum å. 
Sidste weekend i august, fra fredag d. 23 til søndag d. 25 august 2019, afholder vi fiskekonkurrence på sportspladsen i Jedsted ligesom de foregående år.

Der følger meget mere info senere.