Fiskekursus for alle

Vil du med ud og fiske?

Efter et par gode og velbesøgte klubhusarrangementer vil vi nu prøve at lave et tilbud i praktisk fiskeri. 

Det er en direkte opfølgning af sidste klubaften, hvor Jens Lygum og Lars Hammer spændende fortalte om forskellige fiskemetoder og forskellige fiskesteder i Konge åen og Sneum å. 

Vi har i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening mange gode og dygtige lystfiskere og vi har masser af virkeligt godt fiskevand. Derfor er det oplagt, at vi i nedenstående tilbud til jer vil benytte os af foreningens egne dygtige fiskere som instruktører og hjælpere for jer  i praktisk fiskeri.

Der bliver 4 forskellige tilbud til dig. Du skal vælge den gruppe, som fortrinsvis handler om det fiskeri, der tiltaler dig. Du må kun vælge én gruppe. Gruppen består kun af 8 deltagere (- så der er meget tid til den enkelte fisker) + én instruktør.

 Som du kan læse af nedenstående, så er det vigtigt, at inden du tilmelder dig, så skal du have afgjort med dig selv, om du kan deltage i de to nedenstående møder samt være med på de fælles fisketure i perioden på 14 dage.

Du skal kunne deltage i info-mødet i klubhuset mandag den 27. maj kl. 19.00.

Der vil alle deltagere til de forskellige grupper samles og få informationer og datoerne for fisketurene af deres gruppe-instruktør.

”Kurset” starter den 6. juni og slutter den 20. juni. I denne periode vil der blive arrangeret mindst to fisketure. Derfor skal du også kunne deltage i mindst to fisketure i denne periode.

Torsdag den 27. juni  er der afslutningsmøde for ”kurset” i klubhuset for alle grupperne  og instruktørerne. Vi mødes kl. 18.30 til fælles aftensmad, videoer med små klip fra de forskellige grupper og andre gode og sjove beretninger fra gruppernes fisketure .

Du kan tilmelde dig til én af følgende grupper:

  1. Lakse- og havørredfiskeri i Sneum å og Konge åen:

Der fiskes efter laks og havørreder forskellige steder i foreningens vandløb. Der vises forskellige fisketeknikker til fiskeri efter laks og havørreder og der fiskes på forskellige kendte og ukendte fiskepladser efter laks og havørreder.

2. Fiskeri i den øvre del af Konge åen:   

     Efter at opstemningen ved Jedsted Mølle er fjernet, så er der åbnet for et       fantastisk alsidigt fiskeri i den øvre del af Konge åen – nærmere betegnet i        Villebøl-, Lintrup- og Foldingbro-området.
Instruktøren vil vise forskellige former for fiskeri og vise forskellige gode fiskesteder i området.

3. Jeg er nybegynder i å-fiskeri:

 Du får her en grundig gennemgang i de forskellige fisketeknikker og får vist forskellige gode fiskesteder i vore vandløb.
Du får også lært noget om ” at læse åen”. Hvor står fisken, hvornår er der særlig gode chancer for fisk og så videre.

4. Jeg vil gerne lære at fiske med flue :

Med udgangspunkt i praktisk fluefiskeri gennemgås der forskellige kasteteknikker og fluemønstre til de enkelte fiskearter:  laks, havørreder og ørreder/stallinger.
Der fiskes forskellige steder i Sneum å og Konge åen.

Hvis du er interesseret i en af grupperne skal du tilmelde dig til Poul Slot på telefon 6172 4710. Ved tilmeldingen skal du betale 100 kr. over Mobil Pay – husk at skrive dit navn ved betalingen. Pengene går fortrinsvis til mad og drikkevarer på afslutningsaftenen den 27. juni kl. 18.30 i klubhuset.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 23. maj.

Hvis der er flere end 8 lystfiskere tilmeldt til én gruppe vil vi prøve at oprette endnu en gruppe med samme emne.