Bestyrelsen

Formand:

Jens Lygum

Udvalg:

Sneum å sammenslutningen

Pressechef

Kortudvalg


Kasserer:

Holger Wulff

Udvalg:

Kongeåsammen-slutningen


Næstformand:

Kim Kragh

Udvalg:

Webmaster

Sekretær


Bestyrelsesmedlem: Lars Hammer-Bek

Udvalg:

Vandplejeformand

Kongeåsammen-slutningen


Bestyrelsesmedlem: Rene Hansen

Udvalg:

Vandpleje

Sneum å sammenslutningen


Bestyrelsesmedlem: Esben Bøgh


Udvalg:

Opsynsformand

Tlf: 2494 3849

Juniorleder

Kortudvalg


Bestyrelsesmedlem: Arne Harder

Udvalg:

Aktivitet/fiske-konkurrence


Bestyrelsesmedlem:

Jesper S Pedersen

Udvalg:

Vandpleje


Bestyrelsesmedlem:

Søren K Lauridsen

Udvalg:

Aktivitet/fiske-konkurrence


Suppleant:

Stig Mortensen

Udvalg:


Suppleant:

Ole S Jacobsen

Udvalg:

Aktivitet/fiske-konkurrence