Referat af generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  Thyge Kristensen blev valgt, stemmetællere blev Rune Thomsen, Poul Slot og Mathias Skovgård.
 2. Beretninger
  Formandens beretning, læs den her….
  Vandplejeberetning, se den her…
  Juniorberetning, læs den her…..
  Opynsberetning, læs den her…..
  Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget!
 3. Regnskab v/Arne Harder
  Regnskabet kan ses her…..
  Regnskabet blev vedtaget enstemmigt!
  Støtteforeningens regnskab blev også gennemgået.
 4. Årets fisk
  Årets fisk blev fanget af Bent Due Brodersen, havørred på 77 cm og 5,5 kg
 5. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer
  På valg var Søren K Lauridsen, Holger Wulff, Arne H Mikkelsen, Esben Bøgh og Lars Hammer-Bek, alle fem blev genvalgt.
 6. Valg af to suppleanter
  Ole Sand og Stig Mortensen blev valgt.
 7. Valg af revisor samt suppleant
  Steen Madsen valgt som revisor, Mathias Skovgård valgt som suppleant
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer til SSF’s støtteforening
  Rune Thomsen var på valg for to år, Rune blev genvalgt.
 9. Forslag indsendt til formanden
  Der var ingen indkomne forslag.
  Bestyrelsen orienterede omkring ændring af fiskeregler.
  Der var en del diskussion omkring reglerne, det er endt med at vi har omskrevet en del af ændringerne omkring gratis fiskeri med børn under 14 år, og ægtefælle fiskeri.
 10. Eventuelt

  Herefter blev generalforsamlingen afrundet og der blev spist smørrebrød og drukket en øl eller sodavand.