Formands beretning

Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings

Generalforsamling

Torsdag den. 21 marts 2019.

Jeg vil hermed byde alle fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer Poul Slot, Knud Vedstesen og Tony Siedentopp.

Jeg vil gerne have lov til at gøre en lille pause i generalforsamlingen.

Vi kunne have været ikke mindre end tre æresmedlemmer mere, desværre har vi i2018 sagt farvel til tre ildsjæle tre tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Rong vores tidligere kassér. Jeg husker Jørgen Rong som den rigtige kassér i SSF, måske fordi jeg havde den alder hvor det gik op for mig at der var noget der hed kassér og der hvor jeg selv skulle betale for mit medlemskab. En altid stilig mand som udgød en stor form for respekt, alligevel altid venlig og imødekommende. Desværre nåede jeg aldrig rigtig at kende Jørgen, men det ved jeg mange andre af jer gjorde og sikkert kan give mig ret i han var en rar mand.

Kurt Bjørnskov foreningens altmuligmand gennem mange mange år, jeg lagde mærke til Kurt første gang når jeg var til foreningens gåse og andespil på Hotel Esbjerg. Når nogen havde banko var det altid Kurt der var den hurtigste til at kunne råbe kontrol numrene op, hvem der sad som opråber husker jeg ikke. Lidt bange for Kurt var jeg også han kunne godt give en skideballe og jeg syntes altid han så så sur ud. Den oplevelse af Kurt forsvandt fuldstændig da jeg i 2005 overtog hans plads i bestyrelsen og ikke nok med det blev jeg også opsynsleder for ham. Han kunne stadig godt sige hvad han mente, også med bestemthed i stemmen, men med det tætte samarbejde jeg fik med ham qua arbejdet som opsynsleder og senere som formand for SSF,  en go ven det blev han og helt til det sidste. Jeg nød besøg hos ham og Lis hjemme på Hjertingvej.

Flemming NC, lille Flemming eller bare NC. Kært barn har mange navne og guttermand det var han. Som Kurt Bjørnskov fik jeg som dreng øje på Flemming når han fes rundt på Hotel Esbjerg og afleverede præmier til bankovinderne. Senere så jeg altid hans navn gå igen når noget skulle afholdes i SSF, lige fra arrangementer ved åen til vintersysler i klubhuset. Flemming var en ildsjæl lige til det sidste, han var vedholdende i alt hvad han foretog sig, ikke mindst de sidste år når samtalen kom ind på siv og rør ved Kongeåen, jeg kunne være sikker på at hvis jeg mødte Flemming, fik han altid drejet samtalen ind på emnet endnu en gang. Jeg forstår egentlig godt hans ihærdighed vedr. for høje siv og rør, det der ikke var et problem for de fleste af os andre var qua hans højde et problem for ham. Et tilfældig møde jeg havde en sommer eftermiddag med Flemming ved Kongeåen, opstrøms skolebroen i Vilslev, endte med jeg fik en skideballe af ham. Da jeg møder ham hilser jeg pænt og tænker at jeg kun har en time til at fiske inden jeg skal hjem igen og håber ikke han vil begynde på en længere samtale, men som skrevet tidligere var Flemming ihærdig og selvfølgelig skulle han lige høre hvad jeg havde gjort siden sidst, for det var da helt umulig for ham at fiske med hans elskede fluestang. Jeg var nok lidt for kæk da jeg slyngede ud at det var da ikke forbudt for ham at finde en spindestang frem og sætte en ormerig på !!!!!!! Han fløj op som ”trold af en æske” og sagde at jeg skulle sku ikke bestemme hvad han skulle fiske med. Jeg tror faktisk ikke jeg fik tid til at fiske den dag. Jeg holdt rigtig meget af Flemming og han var også en rigtig guttermand.

Tre æresmedlemmer vi kan takke for rigtig meget, tre æresmedlemmer der har lagt rigtig mange timer i vores elskede forening, jeg håber alle vi der skal fortsætte SSF i tiden fremover kan udføre det med samme entusiasme som de tre.

Jeg vil gerne at hele GF rejser sig og holder 30 sekunders stilhed efterfølgende med 30 sekunders klapsalve for de tre.

Ære være Jørgen, Kurt og Flemmings minde.

Tak til forsamlingen og hermed tilbage til GF dagsorden.

Som sædvanlig er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød og en øl efter generalforsamlingen og som i kan se har vi i år udvidet GF med kaffe under mødet.

Jeg skal lige spørge om vi kan gennemføre GF på grundlag af fremlagte Forretningsorden, eller er der nogen der ønsker den læst op ?

Ellers går vi i gang !

Jeg ønsker os alle en god og saglig Generalforsamling – velkommen !

Bestyrelsen vil igen i år foreslå forsamlingen at vi vælger Thyge Kristensen til generalforsamlingens dirigent.

Er der andre forslag  ?? 

Indledning:

Ud over min beretning vil René Hansen tage sig af en orientering fra Vandplejen.

Esben Bøgh vil komme med lidt tal og oplysninger fra Opsynsafdelingen.

Esben Bøgh vil fortælle lidt fra året med juniorerne

Jeg vil i år berette om følgende overskrifter:

 • Fiskeriet 2018.
 • Info fra Forbundet og officielle instanser.
 • Kvoter og regler 2019.
 • Medlemsantal.
 • Samarbejdet med bredejerforeningerne.
 • Skarv og nedskydningstilladelse af samme.
 • Fiskekonkurrencen 2018 og 2019.
 • Arrangementer i 2018 og 2019.
 • Vandløbsforbedringer. Ved Arne Harder.
 • Klubhuset, Hjemmeside/FB.
 • Udvalgsberetninger.
 • Eventuelt.
 • Afslutning.

FISKERIET 2018:

Endelig blev det den 16 april og sæsonstart. Glemt var de 5 ½ måned hvor grejet kunne høres gennem hele huset, kalde på en hver gang man nærmede sig rummet hvor det stod opstaldet fra siden 31 oktober. Nu skulle der pakkes bil og åen skulle igen besøges. Nogen tog til Sneum/Holsted Å mens andre valgte at tage til Kongeåen. Nogen ja faktisk mange havde valgt at søge længer opstrøms i Konge Å Systemet, der blev fisket på samtlige stræk fra Foldingbro til Gredstedbro og der blev i den første uge fanget laks på hele strækket. Der var jo selvfølgelig også dem der igen valgte områderne ved Jedsted, Vilslev, Bid1, Bid1,5 og Bid 2, så var der heller ikke så langt til grillpølserne klokken 12.

Fra de andre steder i vores fiskevande begyndte der ved middagstid at ankomme folk til ”Premiere-arrangementet” og der var som sædvanlig en rigtig god stemning og igen var der fisk der skulle beskues. På pladsen var:  Hans Henrik Gadeberg med laks fra Sneum Å, 88 cm. 6,9 kg. Tony Siedentopp med laks fra Sneum Å, 100 cm. 10,6 kg. Brian Jensen med laks fra Sneum Å, 85 cm. 6,5 kg. Men der manglede stadig en go fisk fra Kongeåen !!!!! Da pølsespisningen var godt i gang, ja faktisk var der igen begyndt at tynde lidt ud i antallet af folk på pladsen, kom der pludselig en melding om en stor laks fra Bid1. Hvem havde fanget den, hvor stor var fisken og kommer den til Klynke-Bo ? Ja spørgsmålene var mange og dem der var tilbage på pladsen ved Klynke-bo skulle ingen steder før der var storfisk at se.

Endelig ankom en storsmilende Carsten Loof kørende fra Bid1, han kunne stolt fremvise en stor flot laks på 110 cm. 12,5 kg. Der blev godt nok taget mange billeder af den laks og Carsten blev noget træt i armene inden han og laksen fik fred. Hjertelig tillykke til Carsten og alle de andre dygtige medlemmer med fisk på ”Premiere-dagen”

De efterfølgende dage blev der fanget super fine fisk, både laks og havørred blev hjemtaget fra åerne.

Foråret blev kort og inden ret mange uger var sommeren over os og det var den så i næsten fire måneder. Varmen var ulidelig, vandet var lav og fiskene gispede efter vejret hvis de var så uheldige at blive kroget af en lystfisker. Vi i SSF´s bestyrelse valgte modsat andre lakseforeninger at fortsætte fiskeriet i den varme tid, hvor vandet på et tidspunkt kom op på over 20 grader. Vi valgte den beslutning ud fra at der alligevel ikke var folk ved åerne i dagtimerne og dem der ville afsted på natfiskeri skulle have chancen. Det blev vi kritiseret en del for hos de andre lakseforeninger og DTU Aqua. Om vi skulle have grebet det anderledes an kan vi kun efterrationalisere på. DTU og Fiskerikontrollen opfordrer fra 2019 alle til at indstille fiskeriet når vandtemperaturen kommer over 18 grader og først starte igen når den er under.

Vi må se hvad der sker i 2019.

Sensommeren og efteråret var rimelig rent fangstmæssigt, ikke mindst på de øverste stræk af Kongeåen blev der kastet gode fisk af sig.

SPORTSFISKERFORBUNDET.

I marts var der Forbundskongres i Vingsted Centret. Det er stadig manglende medlemmer der er det store problem, endnu engang har der været nedgang i medlemstallet og det betyder selvfølgelig at man er nødt til at lave økonomiske besparelser. Bladet Sportsfiskeren bliver lavet om i opsætningen og i stedt for 7 udgivelser pr. år, udkommer den nu 4 gange. Jeg syntes bladet som udkom her i marts havde fået et bedre indhold med mere ”dansk fiskeri”.

Der er også lavet ændring i lokalstoffet, vores lokalredaktør gennem mange år, Lars Østergaard blev afløst af Chris Gregers Halling. Jeg har budt Chris velkommen og tilbudt ham en guidet fisketur til vores vandløb, det glæder jeg mig til og håber han får et godt indblik af hvad han kan komme til at skrive om fra vores åer.

Holdet fra forbundet med miljøkonsulent Lars Brink Thygesen i spidsen, holder stadig øje med om nogen prøver at øve vold mod vores elskede natur. Tak for det.

REGLER:

Sidste år skrev jeg at fiskeri med orm kunne pr. 16 april atter fiskes med J-krog, dette blev modtaget med glæde hos de fleste ormefiskere. I første omgang var det på dispensation indtil det blev vedtaget i Fiskeri Direktoratet. Det er så bare ikke blevet gjort endnu, så vi fisker stadig på dispensation i 2019.

Kvoter: 

Sneum Å: 55 stk. under og 50 stk. over 75 cm.

Kongeåen: 25 stk. under og 25 stk. over 75 cm.

MEDLEMSTAL:

Jeg kan oplyse at medlemstallet 2018 sluttede på 518 (i 2017 sluttede vi på 535). Det vil sige at det igen blev mindre nedgang på 17 medlemmer.

SAMARBEJDET MED LODSEJERFORENINGERNE.

Der har desværre et par episoder i 2018 som gjorde arbejdet med et par af lodsejerforeningerne lidt vanskeligt.

I Sneum Å ved Sneum Kirke på sydsiden nedstrøms blev et medlem opmærksom på at der var kørt gylle ud på marken og overskredet 2 meter bræmmen mod åen. Medlemmet lagde tekst og billeder op på FB hvorefter jeg kontaktede ham for at høre om ikke det var noget jeg skulle ordne. Medlemmet ville selv gøre det da det var hans pligt. Efterfølgende var myndighederne på stedet for at tage billeder og opmåle. Det blev opmålt til 70 cm. ind i 2 meter bræmmen over et forløb på 5 meter. Alts ca. 3m2!

Landmanden som havde haft en maskinstation til at køre for sig, han blev efterfølgende kontaktet af myndighederne og fik en advarsel på at hvis det skete det igen ville det give en bøde på mange tusinde kroner (hvis det så skete igen blev bøden fordoblet). Pga. af denne episode valgte landmanden (helt forståelig) at meddele at han ikke ønskede at leje fiskeretten ud til SSF, han var meget skuffet på den person som havde gjort anmeldelsen over så lille en forseelse og ikke havde kontaktet foreningen først.

Vi i bestyrelsen fik lavet et notat om hvordan medlemmer skal agere hvis man oplever noget tilsvarende en anden gang. (Indsættes her):

Bestyrelsen i SSF har modtaget en henvendelse fra en af vores lodsejerforeninger, en af deres lodsejere overvejer at opsige lejeaftalen som følge af en anmeldelse til miljømyndighederne. 

Konsekvensen af ikke at inddrage foreningen ved uregelmæssigheder kan blive at man kan ødelægge fiskeriet, både for sig selv og alle andre og i sidste ende betyder det måske at foreningen kan blive nødsaget til at lukke og slukke.  

Fremadrettet kan der blive tale om at ekskludere medlemmer der handler illoyalt overfor foreningen! 

Derfor vil bestyrelsen på det kraftigste opfordre alle vore medlemmer til at overholde de retningslinjer som vi har lavet (se opslaget).

Informationspligtsbestemmelse:

Såfremt et medlem bliver opmærksom på en ikke normal tilstand ved åen, er medlemmet pligtig til at kontakte SSF’s bestyrelse herom.

Bestyrelsen har herefter kompetence til at bestemme, om der skal ske anmeldelse.

Henvendelser til SSF ved ikke normale forhold ved åerne.

Kontakt Sydvestjydsk Sportsfisker Forening ved:

Der bliver kørt gylle ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jordarealer eller gylle der er blevet kørt/spredt ud inden for 2 meter-bræmmen. Se illustration. (SSF skal kun kontaktes ved arealer der har forbindelse med SSF´s fiskevande).

2 meter bræmmer

Hovedparten af alle åbne vandløb og søer skal være

Omgivet af en 2 meter bræmme, som må dyrkes,

Men ikke jordbearbejdes, sprøjtes og gødes.

2 meter bræmme

Der skal rettes henvendelse til Sydvestjydsk Sportsfisker Forening hvis ikke i kan finde vedrørende lodsejer når og hvis:

I opdager der er sluppet dyr ud af deres indhegning, dyr der er faldet i vandet, døde dyr på marken, ødelagte hegn og indespærringer eller andet der kan være vigtig information for lodsejeren.

Bestyrelsen i SSF

Mail: ssf.bestyrelsen@gmail.com

Tlf.nr. 29902099

På et møde med Sneum Å Bredejerforening og landmanden fik vi fremlagt hvad vi ville/kunne gøre fremover, det fik landmanden til at lade lejeaftalen fortsætte.

Det har været et kæmpe arbejde og kostet meget tid inden dette fandt en løsning, så kære medlemmer lad bestyrelsen tage sig af små sager som den.

Også ved Kongeåen K1 Bredejerforening har der været knas. Nogle at bredejerne ved Kongeåen fra Jedsted Mølle til havet mente ikke de kunne have tillid til foreningen. Jeg tilbød at tage et møde med lodsejerforeningen for at få sat problemet på rette plads. Lodsejerne mente ikke Sportsfiskerforbundet havde holdt ord, da der havde været møde på Gredstedbro Hotel ang. Afvandingen i Kongeåen under den store flom i efteråret 2017.  På mødet blev der sagt at man ikke havde indsigelser og kommentarer til problemstillingen. Lodsejerne troede det var forbundet der havde sagt det men det var Konge Å Sammenslutningens Formand. Nogle dage senere var det Lars Brink Thygesen fra Forbundet der var blevet citeret i Jyske Vestkysten, han havde udtalt sig om hvad mulighederne i engene var. Det Lars havde sagt var der intet odiøst i, det var hvad alle eksperter var enige om incl. formanden for SAGRO. Vi har haft rigtig gode og konstruktive møder med K1 ikke mindst ved bredejerforeningens GF, hvor Lars Brink Thygesen og direktør Lars Rasmussen fra forbundet og jeg fra SSF havde sagt jeg til en time i grillen. Det gik rigtig godt Lars og Lars gjorde et super godt indtryk, med deres bud på fremtiden og mulighederne for samarbejde mellem sportsfiskerne og lodsejerne. Vi støtter op om lodsejernes ønsker om sandfang og opgravning til kotemål, samt til jordfordeling.

SKARV OG NEDSKYDNINGSTILLADELSE.

I vinteren 2017/18 blev der på flere positioner observeret skarv-kolonier. I træerne på nordsiden nedstrøms sammenløbet i Sneum Å samt lidt opstrøms Bid 1,5 i Kongeåen har der været kolonier på op til 30-50 fugle. SSF har ansøgt og fået nedskydningstilladelse i Holsted Å, Sneum Å og i Kongeåen. Nedskydningstilladelserne er sendt til alle interesserede samt lodsejer formændene.

Vinteren 2018/2019 har jeg ikke hørt om kolonier som sidste vinter, men vejret har også været med os og fiskene i åerne.

FISKEKONKURRENCEN 2018 og 2019.                                                                                                                      

Sidste weekend i august stod igen i fiskekonkurrencens tegn og endnu engang med stor succes. Endnu engang med masser af fisk til indvejning, masser af hygge, ikke mindst rundt om ”pommes frites frituregryden”, det var en succes. Der var masser af liv ved åerne og i teltet både fredag og lørdag aften. Alt i alt en super vellykket weekend, hvor der blev delt præmier ud for ca. kr. 60.000.-

HUSK: Fiskekonkurrencen 2019 bliver afviklet 23-24-25 august (sidste weekend i august) og igen i år afholdes den på boldbanen i Vilslev.

ARRANGEMENTER 2018 OG 2019:

Fluefisker weekenden i samarbejde med Korsholm blev afholdt i weekenden 8-9 september i spejderhytten i Jedsted. Desværre blev dagsordenen til arrangementet forsinket og det kostede deltagere, det meget dårlige vejr gjorde nok også sit til at medlemmerne blev hjemme i den varme stue, i stedet for en våd og blæsende weekend ved Kongeåen. På trods af få deltagere blev weekenden super fed, der blev bundet fluer, afprøvet stænger og liner og så blev der fanget en del fisk.

Arrangementet 2019 afholdes i weekenden 7-8  september i spejderhytten i Jedsted. Se opslaget på hjemmeside og på FB.

Romsmagning.

Fredag den 26 oktober afholdt Sydvestjysk Sportsfiskerforening en aften med romsmagning ved Torben Nødskou Christensen fra Cellarmaster. Torben fortalte en masse om rommens historie og havde medbragt otte forskellige slags rom, så der var lidt for enhver smag. Midtvejs i arrangementet blev der serveret lidt mundgodt i form af flutes med oste og røget laks. Det siger vist sig selv at der var en god stemning da arrangementet var slut. Vi siger tak til Torben og deltagerne for en fornøjelig og fed aften i lidt andet end fiskens tegn.

Tak til Tony Siedentopp og Poul Slot for arrangementet.

Om der afholdes noget tilsvarende i 2019 kan vi kun opfordre de herrer Tony og Poul om.

Affaldsindsamling afholdes lørdag den 30 marts. (se tekst på billede)

Vandløbsforbedringer ved Arne Harder.

Oplæg til Vandløbsforbedring i SSF`s vande:

Ovennævnte forslag, til hvad SSF kan gøre, både f.s.v. angår det praktiske for vandløbsforbedring, samt hvordan det økonomisk kan finansieres, skal alene anses som undertegnedes tanker omkring emnet.

Øvrige medlemmer af SSF`s bestyrelse inviteres til at komme med ændringer til nedennævnte samt yderligere tiltag.

•            Principielt skal der lægges gydegrus i alle egnede vandløb

•            Alle interesserede medlemmer skal have chancen for at melde sig som medhjælpere

•            Mindst en af SSF´s til en hver tid værende embedsmænd skal deltage (eks. bestyrelsesmedlem)

•            Hver udlægning af gydegrus skal overordnet godkendes af rette personer, (eks. de af SSF valgte medlemmer af Vandplejningen)

•            Ved hver ny udlægning af gydegrus, skal der søges om tilskud ved respektive instanser, (kommune / fonde eller lignende)

•            Vandplejnings-folkene skal løbende iagttage vandløbene for derved, at kunne komme med forslag til udlægning af grus for lige netop dette vandløb og sted i vandløbet

•            Vandplejnings-folkene skal ved samme lejlighed som ved den løbende kontrol af gydebanker, iagttage om der kan være forhold i/ved vandløbet, der kan være med til at ødelægge allerede etablerede gydebanker af laks/havørred bækørreder, og ved sådanne gøre formanden i SSF opmærksom på dette, og ikke selv tage initiativ til ekstern henvendelse om dette til andre.

Finansiering af ny grusudlæggelse, kan ske på flere måder, så her skal nogle af disse ramses op:

•               Som allerede nævnt ved ansøgning hos diverse fonde

•               Respektive kommuner

•               Sponsorer

•                Medlemsbetaling: Ved enten at bestyrelsen egenrådigt bestemmer at sætte kontingentet op, eller ved at fremsætte forslag om dette ved generalforsamling

•                Førstnævnte kan ske i h.t. Foreningens vedtægter, men vil måske bedre slå positivt an, ved en vedtagelse på generalforsamlingen

•                Beløbet bør sættes i forhold til hvad eks. en kubikmeter grus koster

•                Ved eks. antal af medlemmer på 500 vil en kontingentforhøjelse på kr. 50,- på årsbasis give kr. 25.000,-

•                En sådan (kontingentforhøjelse) skal indsættes på en særskilt konto og øremærkes til brug for Vandløbsforbedring, herunder udlægning af grus

•                Yderligere skal der være mulighed for frivillig indbetaling til formålet

•                Endelig kan der i visse tilfælde søges om tilskud ved foreningens Støtteforening

Nærværende er et udtryk for mine personlige tanker omkring SSF´s vandløbsforbedring, og skal alene ses som et udtryk for disse, men som tidligere skrevet, skal det kun opfattes som et oplæg i en debat i bestyrelsen for SSF.

KLUBHUS og HJEMMESIDE/FB:

Ombygningen af klubhuset som var planlagt i 2018 blev droppet, vi kunne ikke finde de sidste 300-400.000.- kr. som skulle til for at kunne realisere ombygningen.

Webmaster Kim Kragh har i vinteren 2018/19 brugt masser af tid på at ligge hjemmesiden over på en ny platform og dermed også et nyt look.

Måske Kim selv vil fortælle om hjemmesiden ?

NB. Hold øje med Fangsttælleren på hjemmesidens forside, den fortæller hvor mange fisk der er fanget og ikke mindst om en eller flere laksekvoter er lukket.

Brug også gerne foreningens Face Book side ”Sydvestjydsk Sportsfiskerforening”

Vintersysler i klubhuset har været en fast tradition gennem al den til klubhuset på Randersvej har eksisteret. Det har som regel været mandage og torsdage der har været de kreative aftener med stangbygning, spinnebygning, fluebinding, juniorklub, knivfremstilling og hvad der eller har været at spændende ting i årernes løb. Onsdage har været forbeholdt eftermiddagen med spændende historier (nogen kalder dem løgnhistorier) fra den forgangene sæson ved åerne, måske bare lidt ”tøse” snak rundt om bordet som er dækket med kaffe og kage. Tirsdage er til møder !

Desværre er besøgene af medlemmerne gået lidt ned år efter år !   Hvad kan vi gøre for at tiltrække medlemmerne igen til klubhuset, jeg ved at Poul Slot som har overtaget onsdags-eftermiddagen fra NC, har planer om at fortsætte også i fiskesæsonen, normalt slutter alt aktivitet når fiskesæsonen starter.

Som sagt tidligere i min beretning har Poul og Tony måske planer om nogle aktiviteter (hvis man kan kalde rom-smagning en aktivitet). Måske Poul eller Tony vil uddybe lidt ?

UDVALGSBERETNINGER:

René Hansen tage sig af en orientering fra Vandplejen.

Esben Bøgh vil fortælle lidt fra året med juniorerne.

Esben Bøgh vil fortælle lidt fra opsyn.

EVENTUELT:

SSF mener: Dette her sagde jeg også sidste år !

Hvis man har hjemtaget 4-6 havørreder i løbet af sæsonen, er det så ikke bedre at genudsætte de sidste?

Respekter hinanden og hinandens synspunkter og fiskemetoder. Man er ikke mere lystfisker fordi man fisker med en bestemt type agn!

Som ormefisker er det vigtigt ikke at lade fisken gumle for længe på ormen/krogen, det giver større risiko for dyb krogning. Med J-krogen kan modhugget falde med det samme fisken hugger.

Husk at hvis der skal et foto til af genudsatte fisk skal foregå i vandet!

Pas på ikke at gå for tæt ind foran en medfisker (vent 30-50 meter), hvis du går opstrøms med spin skal du vige for den medfisker der er på vej nedstrøms-fiskende og gerne i go tid (fx 30-50 meter). Dette selvfølgelig når det kan lade sig gøre, det er ikke nemt på ”Premiere-dagen” hvis man går tæt.

Der afholdes kaste-træning ved ”Klynke-Bo”                                           den 4 og 13 april fra 10.00 – 14.00

AFSLUTNING:

Lad mig afslutte disse beretninger med at rette en stor tak til alle, der har medvirket til foreningens virke i det forløbne år.

Tak til embedsmændene i kommunen for et godt samarbejde.

Tak til Danmarks Sportsfiskerforbund for et godt samarbejde samt god rådgivning.

Tak til DTU Aqua og til Fiskerikontrollen.

Tak til vores mange sponsorerer, som støtter os økonomisk, ikke mindst en meget stor tak til OutdoorExperten som ikke bare støtter os økonomisk men også er vores informationskontor. Som informationskontor kan det ikke undgå at der også skal bruges arbejdstid på at vejlede foreningens medlemmer eller gæster.

Tak til borgerforeningen i Vilslev/Jedsted for lån af huse, boldmark, vand, strøm og ikke mindst klargøring til vores Fiskekonkurrence flueweekend.

Tak til bestyrelserne i vores 5 bredejerforeninger for et godt samarbejde.

Tak til alle vores andre samarbejdspartnere.

En særlig stor tak til alle foreningens interne embedsfolk og dem der ellers hjælper til. Omkring 40 medlemmer, der gør et stort og vigtigt arbejde i foreningens dagligdag. Tak for jeres store arbejde i og for foreningen.

Sidst, men ikke mindst en tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for et godt stykke arbejde i 2018. 

Til allersidst en tak til forsamlingen, fordi I mødte op her i aften.

Der er smørrebrød øl eller vand inde ved siden af.

Velbekomme.