Opsynsberetning

Beretning kontroludvalg

Vi har været ude 250 gange – brugt 872 timer og kontrolleret 543 personer. Dette har bevirket 2 bortvisninger -3 påtaler – 1 parkerings påtale og en tilrettevisning.

Bortvisningerne er hver gang manglende fiskekort,

Påtalerne har være manglende fiskekort ved Karlsgårde sø. Her er det ikke muligt at bortvise da der er offentlig adgang.

P påtalen var en som var kørt forbi en af vores p pladser og helt ned til åen. Den går ikke.

Jeg vil gerne takke jer alle for at deltage aktivt i kontrolarbejdet. Jeg får heldigvis mange opkald var medlemmer og ikke medlemmer når der observeres et eller andet ude ved åen. Vedr. Karlsgårde så vil jeg gerne fremhæve de opkald jeg får fra årskortløsere. Mange af dem kommer fra herboende udlændinge. De vil have orden i sagerne.

Der har været et par sager hvor det drejer sig om meget grove overtrædelser. Bla vedr. muligt net sætning på tværs af åen, for derefter at jage fiskene ned mod nettet med strøm. Så hvis nogen ser en kano med batteri i så ring med det samme. Har desværre ikke kunnet verificere det. Oplysningen er kommet fra et ikke medlem. Det kan dreje sig om det yderste af Sneum å, og muligvis omkring Gørding

Ved et møde i forbundet med alle fra de vestvendte åer og fiskerikontrollen blev modhager kraftigt diskuteret. Helt og jeg mener helt ind med de modhager. Det vil være et fokusområde i år.

De sager fiskerikontrollen har haft vores fiskevande, har vi i bestyrelsen ingen officiel kendskab til. Da fiskerikontrollen ikke må informere foreningen pga. persondata loven. Derfor kan et medlem idømmes en bøde af fiskerikontrollen og foreningen er udvidende om det.

Til slut en kæmpe tak til opsynsfolkene som her udført godt stykke arbejde også uden for sæsonen.

Lad nu være med at blive sure på dem når de lige minder jer om at klemme modhagen. Det er bare godt kammeratskab, som vi alle skal gøre