Nyt stort vandrestaureringsprojekt ved Gørklint mølle

6.364.192,97 kroner koster det at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt ved Gørklint Mølle Dambrug. Projektet finansieres af Fiskeristyrelsen, mens Vejen Kommune er bygherre og ansvarlig for projektering og byggeledelse.

Holsted: Det sker ikke så tit, at man kan sætte gang i et projekt, der koster over seks millioner kroner – og så endda et projekt, som man ikke selv skal betale regningen for.

Men sådan forholder det sig med det vandløbsrestaureringsprojekt ved Gørklint Mølle Dambrug, som Vejen Kommune bliver bygherre på.

– Det er Fiskeristyrelsen, der finansierer det hele. De finansierer 100 procent, også den administrative del af det. Det er bare os, der er aktører i det, fortæller Vagn Sørensen (V), der er formand for Udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune. Han fortsætter:

– Sådan har det været ved alle de projekter. Der er egentlig lavet mange fine projekter rundt omkring, hvor tidligere dambrug er blevet sløjfet, og så er der blevet lavet genslyngning og små søer. Det, synes, jeg er en god historie for naturen.

Som et led i gennemførelse af statens vandplaner sender kommunens afdeling for teknik og miljø ansøgninger til Fiskeristyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder fjernelse af spærringer ved dambrug i Bramming-Holsted Å-systemet.

Et af de seneste naturgenopretningsprojekter blev udført ved Vejen Lille Vandmølle, billedet, efter samme model som nu ved Gørklint Mølle Dambrug, nemlig hvor regningen for projektet betales af staten. Pressefoto: Vejen Kommune – www.mariehedegaard.dk

Ansøgning godkendt

I oktober sidste år blev der ansøgt om tilskud til at fjerne spærringen ved Gørklint Mølle Dambrug. Fiskeristyrelsen har godkendt ansøgningen, og kommunen har nu tre år til at få gennemført projektet.

Ved den gamle vandmølle består spærringen i vandløbet af stemmeværket fra dambrugsdriften. Via en statslig opkøbsordning er der indgået en frivillig aftale om nedlæggelse af dambruget.

– Erstatningsbeløbet er blevet udbetalt til dambrugsejeren, og der er tinglyst aftale om nedlæggelse af dambruget, der skal være tømt for fisk senest 1. juli 2021, skriver forvaltningen i sin indstilling.

– Det var en statslig ordning med opkøb af dambrug. Det var noget med forurening af dambrug af vores vandløb. Nogle dambrug brugte jo vores åvand til deres produktion, og der var der nogle steder – og det var kun nogle steder – hvor der var problemer med at holde vandkvaliteten i orden. Og så blev det politisk besluttet, at de dambrug over en årrække skulle opkøbes, fortæller Vagn Sørensen og fortsætter:

– Det var finansieret af staten, og det var også staten, der finansierede reetableringen af området. Det har kørt i rigtig mange år, og vi er ved at være færdige. Jeg ved ikke lige, hvor mange der er tilbage i Vejen Kommune, men det er mange år siden, at de blev købt op og reetableret. Det plejer at blive rigtig fine, de projekter.

Lignende projekter

Inden for de seneste år har der flere steder været lignende projekter, blandt andet ved Glejbjerg Fiskeri og Vejen Lille Vandmølle.

Kommunen har tidligere inviteret offentligheden på besøg, når et projekt er blevet færdigt.

– Vi har gjort det ved et enkelt eller to projekter, når de er blevet afsluttet. Og når det lige er groet en anelse til, så har vi inviteret offentligheden, så de er kommet og set, hvad der egentlig kan blive ud af sådan et projekt. Dermed ikke sagt, at vi gør det denne gang, men det har vi gjort et par gange, siger Vagn Sørensen.

Projektet bliver gennemført i samarbejde med dambrugsejeren og andre berørte lodsejere. Fjernelse af spærringen vil bidrage til at sikre fri passage til 69 kilometer opstrøms liggende vandløbsstrækninger. Bramming-Holsted Å er en del af Sneum Å-systemet og er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

Projektet har været igennem både Udvalget for teknik og miljø, Økonomiudvalget og byrådet. Alle tre steder blev der nikket godkendende til projektet.

Oversigtskort fra Krak.dk, der viser området ved Gørklint mølle, hvor Vejen kommune nu skal i gang med et stort vandrestaureringsprojekt.
Billede af den gamle Gørklint Mølle, hvor der nu skal laves et stort vandrestaureringsprojekt, som Vejen kommune skal stå for.