IHN virus fundet i Sneum å vandsystem.

Esbjerg mandag den 31. maj 2021

Der er her til morgen løbet en mail ind til formandens Jens Lygum.

Der er nu kommet, en kedelig besked om at, ” der er fundet IHN virus i Gørklint Dambrug”

Det betyder at hele, Sneum å systemet er virus ramt.

I dag har vi fra bestyrelsens side deltaget i et hasteindkaldt møde i Danmarks sportsfiskerforbund, sammen med andre foreninger i de berørte vandløb. Vi melder ud så snart vi har nyt i sagen.

Hvad betyder det så for os?

Det betyder at HVER GANG vi har været ude og fiske, SKAL vi desinficere vores fiskegrej og støvler efter den vejledning som tidligere er lagt ud på SSF’s facebook side!

Der opfordres kraftigt til at man ikke skifter vandløb uden at sørge for at desinficere sit grej!


Der arbejdes hårdt på at finde en løsning i forhold til fiskeriet i Sneum å. Der skal desinficeres med stoffet Virkon S og indtil videre har vi et tilbud om at få desinficeret sit grej ved:

Nebel sø Put and Take.

Vester Nebel

6715 Esbjerg

Følg med på siden da der vil komme opdateringer løbende.

På bestyrelsens vegne

Kim Kragh