Dårligt nyt omkring IHN virus i Sneum å vandsystem

Som tidligere skrevet er der konstateret IHN virus i Sneum å vandsystem, det er nu konstateret i tre dambrug i Holsted å.

Der er i dag kommet en præcisering af reglerne vedrørende hjemtagelse af fisk fra den røde zone, tidligere troede vi at det var okay at hjemtage fisk fra Sneum å og så bringe dem ud af zonen.
Det må man IKKE, hvis man bor indenfor den røde zone der omgiver Sneum å vandsystem må man godt hjemtage fisk fra åen.
Men hvis man bor udenfor den røde zone, må man IKKE hjemtage fisk fanget i Sneum å vandsystem.

Det er ekstremt vigtigt at alle husker at desinficere deres grej når de har været på fisketur i Sneum å.