Generalforsamling i SSF

Der afholdes ordinær generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening torsdag den 9. september 2021, i klubhuset på Randersvej 47, 6700 Esbjerg.

Hvis vejret tillader det vil det være muligt at sidde udendørs, der følger en dagsorden senere.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest torsdag den 26 august 2021, forslag kan indsendes på mail til ssf.formand@gmail.com

Vel mødt

Bestyrelsen