Skånsomt fiskeri og medlemstal.

Det positive først: Vi har de sidste par år fået rigtig mange nye lystfiskere og dermed også nye medlemmer og MEGA fedt for det. Det giver lidt mere luft i økonomien til at kunne gøre ting vi har holdt lidt tilbage de sidste år hvor det meste er gået til lodsejerne. Pr. 1 september 2021 er vi 646 medlemmer.

Bestyrelsen i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening (SSF) vil igen opfordre alle der fisker i SSF´s vande til at lave Catch & Release på havørreder under 50 cm. samt på alle havørreder fanget efter 1 oktober. Ud over det vil bestyrelsen også opfordre til at alle udskifter tre-kroge med enkeltkroge når der fiskes med spin, blink, wobler og flue. Ormefiskeri bør også minimeres så meget som muligt, her opfordres ormefiskerne så vidt muligt at omlægge sit fiskeri til en anden type fiskeri.

Nedenstående blev bragt i oplægget i sensommeren 2019:

Denne opfordring er gældende for resten af 2019. For at beskytte fiskene kan det fra 2020 være muligt, at SSF laver det til en regel og evt. i en 4-5-årig periode. Der vil blive taget stilling til dette efter sæsonafslutningen, hvor vi kan se, hvordan medlemmerne har taget den til sig.
Sådan udformede vi teksten i august 2019 og resultatet blev med tydelighed at mange fulgte opfordringen, flere fisk blev genudsat og dermed blev der flere fisk der kunne gå på leg.

Det viser sig desværre at ikke alle helt husker denne opfordring om skånsomt fiskeri, der bliver stadig fanget mange laks og havørreder på orm af de samme folk, selvom de personlige og forenings kvoter er opfisket, der bliver endda fanget flere fisk af samme personer på samme fisketur.

Lad mig sige det lige ud af posen – Der bliver holdt øje med os fra DTU Aqua og Fiskerikontrollen om hvordan vi forholder os til det skånsomme fiskeri i foreningerne. Hvis vi i SSF skal gøre os forhåbning om større kvoter i fremtiden er vi nødt til at tænke os rigtig meget om. Jeg mener også det er bedre at flere kan få lov til at hjemtage en laks i fremtiden og få følelsen og glæden ved at kunne fremvise og gå hjem med fisk på tasken.

FOTO af fisk!!!!  Husk nu for pokker kun at tage billeder af fisk der er i vandet eller et meget kort løft op når en anden kan tage billedet. Det er utilgiveligt at se fisk der skal genudsættes ligger eller holdes langt fra vandet. Der er ingen grund til at tage et billede hvis ikke det er skånsomt!

Vi forbeholder os fremadrettet retten til at slette billeder og videoer der ikke lever op til en skånsom genudsætning, dette gælder for både Facebook og billeder der er vedhæftet i fangstrapporterne.

Genudsætning – Der er ingen grund til at bruge tid på at måle længde af fisk som skal genudsættes, lav et ca. mål +/- 5 cm. er meget fint, vi skal ikke bruge længden til noget og slet ikke fisken hvis den ikke svømmer igen.

Sørg altid for at fisken er klar til at blive sat fri igen, dette gøres ved at holde fisken i vandet til den selv begynder at svømme.

Knæk og bræk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen