Laksekvoter tildelt til Sneum å, Kongeåen og Varde å

Så er der blevet tildelt laksekvoter til den kommende sæson.

Det bliver de samme kvoter som har været de seneste sæsoner, så indtil videre fortsætter vi uændret.

I Sneum å bliver det til 65 laks under 73 cm og 60 laks over 73 cm.

I kongeåen er det igen 25 laks under 73 cm og 25 laks over 73 cm.

I Varde å er der tildelt 120 laks under 73 cm og 105 laks over 73 cm. I Varde å er der det nye at kvoten for laks over 73 cm skal deles op i 2 delkvoter, hvor den ene starter 16 april og den anden starter 16 juni.

Sæsonen starter som den plejer søndag den 16 april 2023, og bestyrelsen vil som altid være vært ved øl og pølser mellem kl. 12.00 og 13.00 på p-pladsen ved Klynkebo.

Da premieren jo falder på en søndag vil der sandsynligvis være et større pres på fiskevandet end normalt, derfor denne lille opfordring til at give plads til hinanden, der er god plads til alle langs åerne.

Knæk og bræk.