Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SSF

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 21 marts 2024 kl. 19.00 i klubhuset på Randersvej 47, 6700 Esbjerg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 20. februar 2024, de kan sendes skriftligt til ham på e-mail til: ssf.formand@gmail.com

Efter den 20. februar bliver endelig dagsorden offentliggjort.

Bestyrelsen er som altid vært ved kaffe og kage efter generalforsamlingen.


Vel mødt til alle medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Kim Kragh