Offentliggørelse af laksekvote 2024

Det vi alle har ventet på!

Både Sneum å sammenslutningen og Konge å sammenslutningen har netop modtaget tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i 2024.

Fælleskvoterne for sammenslutningerne ser således ud:

Sneum å sammenslutningen:

Laks over 73 cm: 70 stk.
Laks på 73 cm og derunder: 70 stk.
Øvrig laksevand B: 5 stk. uanset størrelse.
Der meldes stop ved 68 fangster.

Konge å sammenslutningen:

Laks over 73 cm: 30 stk.
Laks på 73 cm og derunder :35 stk.
Øvrig laksevand B: 5 stk. uanset størrelse.
Der meldes stop ved hhv. 28 og 33 fangster.

Husk altid at orientere dig om gældende regler inden du påbegynder fiskeriet. Husk ligeledes at holde dig opdateret løbende om der er meldt stop for fiskeri, mens du er afsted.

Fisk der genudsættes, skal altid være i kontakt med vand. Også ved fotografering.
Indberetning af fangster skal ske senest kl. 24 på dagen for fangst.
SSF opfordrer dog på det kraftigste at indberetning sker umiddelbart efter fangst.

Dette kan gøres ved at downloade og bruge app’en Fangstjournalen.
App’en kan findes på Appstore på IPhone eller i Playbutik på Android telefoner.
I app’en er der liveopdatering af laksekvote ligesom på hjemmesiden.

Knæk og bræk

Bestyrelsen