Kvoter, stop og fordeling 2019

Så er kvoter, stop og fordeling for 2019 i Kongeåen og Sneum Å klar.

Kvoter

Kvoten er de samme for Kongeåen som i 2018, 25 laks over 75 cm og 25 laks på 75 cm eller derunder.

For Sneum å er der 50 laks over 75 cm og 55 på 75 cm  eller derunder.

Der er igen i år tildelt en såkaldt b-kvote til begge vandløb på 5 fisk til hvert vandløb.

De 5 ekstra fisk er der ikke sat størrelser på, men da de skal fanges på b-strækninger fastsat i Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb, vil disse fisk kun komme i spil i meget ringe grad.

I praksis vil de 5 fisk i Sneum Å ikke komme i spil, da ingen med fiskeret på B-strækningerne er medlem af Sneum Å Sammenslutningen.

I Kongeåen har medlemmer i VOSF mulighed for at fiske på de 5 fisk da de besidder fiskeret på B-strækningerne.

Det er indført en zone (SH) i Sneum Å og en zone (K5) i Kongeåen, for at kunne administrer disse B-strækninger.

Se de 2 kort:

Kongeåen
Sneum å

Stop

Der er i dispensationerne fastsat et defineret stop, tidligere var det op til sammenslutningerne at fastsætte denne.

Dette betyder at stop er defineret ved:

 • Kongeåen
  • Stop på laks over 75cm sker ved indrapportering nr. 19.
  • Stop på laks 75cm og derunder sker indrapportering nr. 19.
  • Stop på laks fanget på B-strækning ved indrapportering nr. 4, størrelse udefineret.
 • Sneum Å
  • Stop på laks over 75cm sker ved indrapportering nr. 44.
  • Stop på laks 75cm og derunder sker indrapportering nr. 49.
  • Stop på laks fanget på B-strækning ved indrapportering nr. 4, størrelse udefineret.
 • Dvs. der må hjemtages i alt 50 laks i Kongeåen og 105 laks i Sneum Å, dette er inklusiv de fisk der er reserveret til konkurrencen.

Stoppende er juridiske bindende for sammenslutningerne, så vi vil gerne indstille til at man overholder regulativet med at indregistrere fangede laks senest kl. 24.00 samme dag fisken er fanget, og for havørreder gælder senest 4 dage efter fangst.