Opsynsberetning 2021

Foreningen har beklageligvis måttet lave nogle meget restriktive p-regler ved sammenløbet. Dette skyldes en meget stærk mistanke om ulovlig hjemtagelse af laks. Det foregår ved at man skyndsomt, og i læ af træer, får fisken op til bilen og gemt. Vi ved godt at det er et fåtal som gør dette, og restriktionerne rammer mange som aldrig kunne drømme om at fiske ulovligt. Kontrollen er meget tilstede i området. Dog er lovgivningen sådan skruet sammen at tyvfiskere skal tages med fingrene i klejnekassen. Lige et eks. Mødte 2 fiskere i fredningstiden, gående langs åen, med adskilte fiskestænger. Da stængerne var adskilte og jeg ikke havde set fiskeri. Intet at gøre. Så juraen er en besværlig ting for os kontrollører. Derfor må vi jo desværre besværliggøre nogle ting for de mange.

Ellers har året gået stille og roligt. Heldigvis. Vores kontrollører gør et stort arbejde, som mest består i at rådgive og vejlede. Hellere forebygge end straffe. Næste skridt i det forebyggende arbejde er, i samarbejde med landboforeningen, at få oplysninger ud om dansk lovgivning. Således at de – primært udenlandske – medarbejdere i landbruget kan få oplysning og vejledning i danske love og regler.

Samarbejdet med fiskerikontrollen er som sædvanlig godt. Er der noget ringer vi bare og får altid gode råd og vejledning. Bla andet om ulovlig ruse i kongeåen. Fiskerikontrollen, fik med hiv og sving fjernet rusen dagen efter anmeldsen. Desværre lå der en død odder i rusen. Denne hurtighed skyldes at i, kære medlemmer, er gode til at ringe til mig, når i ser noget som ikke helt kan passe. Bliv ved med det. I er kontrollens øjne og øre ude ved åen.

Sluttelig kæmpe tak til kontrollørerne – i laver et til tider utaknemmeligt arbejde. Men altid med et smil og god humor.

Esben Bøgh
Opsynsformand