Referat af generalforsamling 2021

Torsdag d.9 september 2021 blev der afholdt generalforsamling i klubhuset, her følger referatet.

 • Valg af dirigent og stemmetællere.

Dirigent Thyge Kristensen, referent Kim Kragh, stemmetællere Hans Henrik Gadeberg, Poul Slot og Rune Thomsen


 • Godkendelse af forretningsorden.

Godkendt.


 • Beretning ved formanden, Jens Lygum

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt


 • Herunder beretninger fra opsynsudvalg, vandplejeudvalg og juniorudvalg.

Vandplejeberetning v/ Lars Hammer-Bek

Juniorberetning v/ Esben Bøgh

Opsynsberetning v/ Esben Bøgh


 • Regnskabet ved kasserer, Stig Mortensen

Regnskabet v/ Stig Mortensen, regnskabet blev godkendt.


 • Valg af fem bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer) 

På valg er Lars Hammer Bek, Esben Bøgh, Arne Harder Mikkelsen, Søren K Lauridsen og Stig Mortensen for 2 år, alle undtaget Søren K Lauridsen modtager genvalg.

Lars Hammer-Bek, Esben Bøgh, Arne Harder Mikkelsen, Stig Mortensen og Holger Wulff blev valgt for 2 år.


 • Valg af to suppleanter. 

Valget er gældende for ét år ad gangen, Holger Wulff og Richard Yde er på valg, begge modtager genvalg.

Richard Yde og Mathias Skovgaard blev begge valgt for 1 år.


 • Valg af revisor og suppleant.

Revisor Poul Slot er på valg, Poul modtager genvalg. 

Poul Slot blev valgt.


 • Revisorsuppleant Mathias Skovgård er på valg.

Anders Gadeberg blev valgt.


 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til SSF’s Støtteforening. 

Rune Thomsen er på valg for 2 år, Rune modtager genvalg.

Rune Thomsen blev genvalgt.


 • Forslag indsendt til formanden(ssf.formand@gmail.com) iflg. Foreningens love  

      (senest 26 august 2021) vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Der er ingen indkomne forslag!!


Bestyrelsen stiller følgende forslag:

Ændringer i vedtægter til SSF’s støtteforening.

Forslag til ændringerne blev vedtaget.


 • Eventuelt.

Intet at notere under eventuelt.