Konkurrenceregler

REGLEMENT FOR LAKSEFISKERI UNDER FISKEKONKURRENCEN.

Der er reserveret 10 laks til konkurrencen, 6 i Sneum å(3 over 73 cm og 3 på 73 cm eller under) og 4 i Kongeåen(2 over 73 cm og 2 på 73 cm eller under).

Derudover fiskes der til konkurrencen på resterende foreningskvote i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

OBS:  Alle deltagere har ret til at hjemtage laks indtil foreningens kvote er opfisket under forudsætning af neden­nævnte.
SSF medlemmer/ugekort- /døgnkort- fiskere som deltager i konkurrencen og som tidligere i 2022 i SSF´s vande har hjemtaget en laks, har også ret til at hjemtage endnu én laks fanget under konkurrencen, forudsat denne fanges fra andet vandsystem end den allerede fangne.
Det vil sige at hvis en deltager har fanget en laks både i Kongeå-systemet og i Sneum å-systemet må der ikke hjemtages flere laks, ej heller under konkurrencen.
Laksen skal være fanget inden for de nedenfor angivne tider, med mindre foreningskvoten er opfisket.
SSF medlemmer/ugekort/døgnkort fiskere som har deltaget i konkurrencen, og som har hjemtaget en laks under konkurren­cen, men ikke tidligere i 2022, har også ret til at hjemtage en laks efter konkurrencen, med mindre foreningskvoten er opfisket.
Også her er gældende, at det skal være fra andet vandsystem end fangsten under konkurrencen.
SSF medlemmer/ugekort/døgnkort fiskere som deltager i konkurrencen og som ikke tidligere i 2022 i SSF´s vande har hjem-taget en laks, har ret til at hjemtage en laks (gældende for foreningskvoten 2022) udenfor konkurrencen uagtet, at han evt. fangede en under konkurrencen, med mindre foreningskvoten er opfisket.

Vigtigt:

Når og hvis laksekvoten bliver opfisket, lukkes laksekonkurrencen, derfor skal alle deltagerne i konkur­rencen, orientere sig enten på konkurrence pladsen, på telefon nr. 29902099 eller på SSF´s hjemmeside om udnyttelse af kvoten. Hvis foreningskvoten er opfisket, må der ikke hjemtages flere laks i konkur­rencen.

Foreløbig registrering af fangne hjemtagne laks skal ske på telefon nr. 29902099 hurtigst mulig.

Laks der ikke er foreløbig registreret på telefon skal være registreret på konkurrence pladsen, senest 15 min. efter endt lakseperiode.

Lakseperioder: Fredag 17.00 – 20.00 Lørdag 06.00 – 17.00 Søndag 06.00 – 13.00

Dog kan der stadig efter ovennævnte tider, og hvis den samlede foreningskvote ikke er opfisket, fiskes/tages laks indtil foreningskvoten er er opfisket, men vil være at betragte udenfor konkurrencen, og skal registreres efter gældende regler.

NB: Deltagere i konkurrencen, som ikke har medlemskort/dagkort/ugekort, har ikke ret til at hjemtage en laks uden for konkurren­cen i SSF`s vande . Alle deltagere skal have statens lystfiskertegn, undtaget er personer under 18 år og folkepensionister. Husk de nye regler iht. bekendtgørelsen med bl.a. modhageløse kroge, kun brug af én krog, benyttelse af art af agn mm. Spørg informationen, hvis du er usikker.

KONKURRENCEREGLER

 • Fiskeri må påbegyndes fredag kl. 17.00. og slutter søndag kl. 13.00 (sidste  indvejning).
 • Der må kun fiskes med én stang pr. deltager.
 • Fiskeri skal foregå i det på kortene anviste fiskevand.
 • På enkelte korte strækninger er fiskeri IKKE tilladt.
 • Respekter skiltning – spørg hvis du er i tvivl.
 • Fisk til indvejning, indleveres urenset.
 • Alle deltagere skal have statens lystfiskertegn, undtaget er personer under 18 år og folkepensionister.
 • Fiskekort/fisketegn skal fremvises på opfordring.
 • Rykfiskeri og andre usportslige fiskemetoder er strengt forbudt.
 • Affald skal i skraldespanden, ikke i naturen.
 • Luk låger, led og hegn efter passage.
 • Parkering skal så vidt muligt foregå på de indtegnede pladser på kortet.

BEMÆRK:

Overtrædelse af konkurrencereglerne medfører øjeblikkeligt bortvisning.

Mindstemål:

 • Havørred: 40 cm.
 • Laks: 40 cm. (se også under reglement for laksefiskeri).
 • Gedde: 60 cm.
 • Bækørred og Stalling er totalfredet i SSF´s vande. 

Regler for placering af tilmeldte fisk:

 • De indleverede fisk placeres efter vægt.
 • Højeste vægt har første prioritet.

Ved vægtlighed placeres den fisk der har bedst kondition (færrest cm. pr. kilo) først.

Der kan fiskes i:

 • Kongeåen fra ca. 2 km. Øst for Foldingbro til havet, undtaget strækninger hvor SSF ikke har fiskeretten.
 • Sneum Å fra Broen ved hovedvej 1 ved Endrup til havet. Færdsel i private haver og parker (Endrupholm Gods) er strengt forbudt.
 • Holsted Å fra Gørding Kirkebro til åens udløb i Sneum Å. På stykket oven for Gørding er der kun fiskeri på nordsiden af åen. 

PS. Husk reglerne i henhold bekendtgørelsen omkring bl.a. modhage løse kroge, kun brug af en krog, benyttelse af art af agn, m.m. Spørg informationen, hvis du er usikker.

I øvrigt henvises til enhver tids gældende regler.

Knæk og bræk

Bestyrelsen for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening