Informationspligt

Bestyrelsen i SSF har modtaget en henvendelse fra en af vores lodsejerforeninger, en af deres lodsejere overvejer at opsige lejeaftalen som følge af en anmeldelse til miljømyndighederne. 

Konsekvensen af ikke at inddrage foreningen ved uregelmæssigheder kan blive at man kan ødelægge fiskeriet, både for sig selv og alle andre og i sidste ende betyder det måske at foreningen kan blive nødsaget til at lukke og slukke.  

Fremadrettet kan der blive tale om at ekskludere medlemmer der handler illoyalt overfor foreningen! 

Derfor vil bestyrelsen på det kraftigste opfordre alle vore medlemmer til at overholde de retningslinjer som vi har lavet (se opslaget).

Informationspligtsbestemmelse:

Såfremt et medlem bliver opmærksom på en ikke normal tilstand ved åen, er medlemmet pligtig til at kontakte SSF’s bestyrelse herom.

Bestyrelsen har herefter kompetence til at bestemme, om der skal ske anmeldelse.

Henvendelser til SSF ved ikke normale forhold ved åerne.

Kontakt Sydvestjydsk Sportsfisker Forening ved:

Der bliver kørt gylle ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jordarealer eller gylle der er blevet kørt/spredt ud inden for 2 meter-bræmmen. Se illustration. (SSF skal kontaktes ved arealer der har forbindelse med SSF´s fiskevande).

2 meter bræmmer

Hovedparten af alle åbne vandløb og søer skal være

Omgivet af en 2 meter bræmme, som må dyrkes,

Men ikke jordbearbejdes, sprøjtes og gødes.

Der skal rettes henvendelse til Sydvestjydsk Sportsfisker Forening hvis ikke i kan finde vedrørende lodsejer når og hvis:

I opdager der er sluppet dyr ud af deres indhegning, dyr der er faldet i vandet, døde dyr på marken, ødelagte hegn og indespærringer eller andet der kan være vigtig information for lodsejeren.

Bestyrelsen i SSF

Mail: ssf.bestyrelsen@gmail.com

Tlf.nr. 29902099