Bestyrelsen

Formand:

Jens Lygum

Udvalg:

Sneum å sammenslutningen

Varde å sammenslutningen

Pressechef

Kortudvalg


Kasserer:

Stig Mortensen

Udvalg:Næstformand:

Kim Kragh

Udvalg:

Webmaster

Varde å sammenslutningen

Sekretær


Bestyrelsesmedlem:

Lars Hammer-Bek

Udvalg:

Vandplejeformand

Kongeåens sammenslutning


Bestyrelsesmedlem:

Rene Hansen

Udvalg:

Vandpleje

Sneum å sammenslutningen


Bestyrelsesmedlem:

Esben Bøgh


Udvalg:

Opsynsformand

Tlf: 2494 3849

Juniorleder

Kortudvalg


Bestyrelsesmedlem:

Arne Harder Mikkelsen

Udvalg:

Aktivitet/fiske-konkurrence


Bestyrelsesmedlem:

Jesper S Pedersen

Udvalg:

Vandpleje


Bestyrelsesmedlem:

Søren K Lauridsen

Udvalg:

Aktivitet/fiske-konkurrence


Suppleant:

Holger Wulff

Udvalg:

Kongeåens sammenslutning


Fotografen er på vej!

Suppleant:

Richard Yde

Udvalg: