Bestyrelsesreferat af 10 januar 2023

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 10-1-2023

  1. Kassér og regnskab: 649 medlemmer. Vedr. medlemskab til foreningen/forbundet retter Kim link til på hjemmesiden, så linket til medlemskaber går ind det samme sted. Stig gennemgik regnskabet, der var enkelte konti der blev gennemgået nærmere uden at der er yderligere at bemærke til nogle stigninger. Der nedsættes et udvalg til at kigge på forsikringer i foreningen, bestående af Stig, Jens og Mathias.
  2. Varde Å Sammenslutningsmøde (VÅS):  To væsentlige punkter, hjælp til betaling af udsætninger fra DCV. Ingen af de tilstedeværende foreninger ville være med til at betale for ekstra udsætninger. VÅS arbejder videre med et ”Laksetegn” og hvordan det skal se ud i VÅS regi.
  3. Ny lodsejer ved Sneum Å nordsiden: Jens Edvard Lauridsen.
  4. Vandpleje/opsyn: Vandpleje. Lakseyngel skal udsættes i lørdag den 7 oktober 2023
  5. Fisketræf eller konkurrence: Jens, Tanya, Holger og Mathias arbejder videre på om det skal være et lystfiskertræf eller en konkurrence.
  6. Aktiviteter i klubhuset: René kontakter et foreningsmedlem angående om han vil være leder på et kursus i rygning af fisk. Der undersøges også hvad der skal bruges til koldrygning. Der bliver indkøbt en varmeblæser til reparation af flueliner. Erling fra ”spinnebyg” mangler deltagere til mandag aften i værkstedet.
  7. Foreningsbil: Foreningen har indkøbt ny foreningsbil, det blev en tre år gammel Isuzu, samme biltype som den gamle røde Toyota.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum