Bestyrelsesreferat af 11 april 2023

Første punkt var at konstituere bestyrelsen, da det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Formand Jens Lygum, kasserer Stig Mortensen og næstformand Kim Kragh.

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 11-4-2023

  1. Kassér og regnskab: 613 medlemmer. Mathias vil prøve om der kan laves en app til brug for registreringer omkring brug af bilen. Jens sørger for en midlertidig løsning med sms-kæde.
  2. Opsyn, Vandpleje: Opsynsmøde onsdag kl. 17.00. Hvis ikke der kommer rapporter fra opsynsfolkene online, så får det konsekvenser. Vandpleje er ved at være færdig med 1 etape af Holsted å, og går snarest i gang med 2 etape oppe ved Holsted. Yngelanalyse i uge 31-32 i Kongeåen. Bestandsanalyse i efteråret i Kongeåen på både laks og havørreder.
  3. Bemanding af vores tre Å-Sammenslutninger: Konge Å Sam.: Jens Lygum og Brian Jensen. Sneum Å Sam.: René Hansen og Mathias Skovgaard. Varde Å Sam.: Jens Lygum og Kim Kragh.
  4. Konsekvenser for forkert håndtering af fisk der skal genudsættes: Der kommer ikke billeder af genudsatte fisk på fangstjournalen.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum