Bestyrelsesreferat af 11 juni 2024

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 11-6-2024

  1. Kassér og regnskab: 617 medlemmer dags dato. Stig gennemgik regnskabet, det ser positivt ud.
  2. Kvotelukninger ved laksevandløbene: Tanya laver et udkast til et opslag omkring ikke lukning af kvoter i SSF´s vand i Sneum Å og Kongeåen.
  3. Opsyn/Vandpleje: René – Der projekteres med gydestryg i Sneum å. LIFE midler kommer med størstedelen af pengene, Esbjerg kommune kommer med en del penge. Vi søger støtteforeningen om penge til at skyde i projektet. Der kommer ikke beløb på lige nu så længe projektet ikke er helt færdig. Jens – Der vil i den nærmeste fremtid blive ryddet en sti fra motorvejen og 130 meter opstrøms på nordsiden ved Sneum Å.
  4. Gæstekort 2024, og køb medlemskab til 2025 nu og fisk gratis resten af 2024: Bordet rundt nikkes der ja til at vi kører som vi plejer. Gæstekort kører i juli og august. Fisk gratis i 2025 kører fra 1 september 2024, hvis det kan lade sig gøre, Jens kontakter forbundet.
  5. Opfordre fangere til at tage billeder og vedhæfte dem i indberetningen: Vi opfordrer igen på SoMe og på hjemmesiden.
  6. Fiskekonkurrence/Flueweekend 6-7-8 september Å-huset Jedsted: Der kommer fuldt program når det er på plads.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum