Bestyrelsesreferat af 11 maj 2023

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 11-5-2023

  1. Kassér og regnskab: 554 medlemmer. Stig fremlagde regnskab, der var intet at bemærke.
  2. Konge Å Sammenslutningen: Brian J og Jens har været til Årsmøde og var blevet fremlagt ref. Fra 2022.
  3. Opsyn, Vandpleje: Esben informerede om at der er store fællesopsynsdag på lørdag den 13 maj, kontrollørerne mødes kl. 08.00 i klubhuset. Jens kunne informere at i skrivende stund klarer DTU selv fangst/genfangst undersøgelsen til oktober/november.
  4. Omlægning af det yderste af Kongeåen: Jens har snakket med Lars B Thygesen fra forbundet, han mener ikke at det vil blive attraktivt for konsortier at byde ind på fiskevandet i projekt Kongeåen, blandt andet fordi der ikke bliver pillet ved dybden på vandet.
  5. Fiskeweekend den 1-3 september 2023 på Kongeåens Camping i Villebøl: Tanya, Holger og Jens har fået positiv tilsagn for deltagelse af Silja Longhurst og Korsholm som gerne stiller op med grej, endelig program følger senere.
  6. Bestyrelsen prøver via Hjemmeside og FB af finde et par mand der kan hjælpe med broer/spange og skilte ved åerne.
  7. Venskabsforening: Jens er blevet kontaktet af Ærø Sportsfisker Forening, de har spurgt om SSF kunne tænke sig at blive venskabsforening med dem, Ærø Sportsfisker Forening har tilmeldt sig med bestilling af to hytter ved Konge Å Camping ved Fiskeweekenden den 1-3 september 2023

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum