Referat BM af 12 februar 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 12-2-19

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Vandpleje og opsyn: Der er talt gydegravninger i Kongeåen, der er talt 433 i alt. Esben har været til møde med fiskerikontrollen. Embedsmændene på Christiansborg diskuterer stadig om det skal tillades at fiske med J-krog. A-kontrollører må inddrage evt. ulovligt fanget fisk, indtil fiskerikontrollen kommer og afhenter.
  3. GF 2019: Østerbycentret er bestilt, sammen med smørrebrød og kaffe. Hvem er på valg? Se sidste referat. Indkaldelse er offentliggjort 10 februar 2019. Ægtefælleaftale skrevet ind under §3, stilles som forslag på GF. Thyge har indvilget i at være dirigent igen til GF.
  4. Penge til grus og vandpleje: Arnes oplæg til vandløbsforbedringer, bliver sendt til alle, Rene retter lidt til i teksten, og vi bruger oplægget til GF.
  5. Bredejer samarbejde: Jens har været til møde med K1, mødet gik godt og der er lavet ny kontrakt for de næste 3 år.
  6. Ansøgning om laksekvoter til 2019: Skemaet skal udfyldes og sendes snarest. Der skal holdes koordineringsmøder i sammenslutningerne inden der søges kvote for 2019. I bestyrelsen for SSF ønsker vi at der søges om 40/40 for Kongeåen og 70/70 for Sneum/Holsted å.
  7. Hjemmeside: Hjemmesiden skal flyttes til ny platform, ved flytningen bliver der skrevet lukkeperiode, se mere på facebook, under skiftet til ny platform.
  8. Bordet rundt:  VOSF vil gerne have noget kvote, lignende det vi reserverer til konkurrencen. Holger orienterer at der pt. Er et underskud på 60000 i regnskabet, det skyldes vandskaden, hvor vi endnu ikke har fået penge retur fra forsyningen, vi forventer en 40-50000,- kr. Arne har fundet et opslag på nettet angående støtteforeningen, det er nogen gamle regler som ikke eksisterer længere.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum