Bestyrelsesreferat af 12 september 2023

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 12-9-2023

  1. Kassér og regnskab: Medlemmer pr. 12/9 – 586. Stig fremlagde regnskab august. Stig har snakket med Danske Bank om omlægning fra obligationer til aktier, Jens indkalder SSF Støtte til møde vedr. dette. Faktura vedr. udskiftning af tag er modtaget kr. 188.500.-
  2. Nyt tag og renovering af best.lokalet på 1 sal: Tømme garage inden tømmer demonterer loft onsdag den 27 sept. Vi kan mødes fra kl. 15, bil, båd og trailer kan køres til formandens adresse, resten i gruppelokale. Jens spørger til mere hjælp. Renovering af best.lokalet tages på oktober møde.
  3. Opsyn, Vandpleje: René fortalte om den meget positive yngelundersøgelse i Sneum Systemet.
  4. Fiskeweekenden: Snakken gik positivt/negativt, beslutning om gentagelse eller! Tages til januar best.mødet.
  5. Efterårs klargøring ved Klynke-Bo og ved P-pladsen Størsbølvej: Evt. en hverdag i uge 42. Jens spørger til hjælp og udsender indkaldelse.
  6. Udsætning af ½ års laks: Jens underetter Fiskerikontrollen og DCV, Jens sætter hold og tjekker ilt og bådmotor til Konge Å tur.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum