Bestyrelsesreferat af 13 december 2022

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 13-12-2022

  1. Kassér og regnskab: 640 medlemmer. Det går lidt op og ned med aktier/obligationer i Støtteforeningen.
  2. Varde Å Sammenslutningsmøde:  Jens tager til møde i VÅS med et mandat til at nikke ja til at oprette et ”Varde Å kort”.
  3. Evt. ny lodsejer i Sneum Å Nordside fra udløb Holsted Å til Ålbæk: Vi kan få besked på hvem ny ejer er inden Jul.
  4. Vandpleje/opsyn: Der er sendt en ansøgning til at udlægge skjulesten i Sneum å, ved Agerbæk, det ser fornuftigt ud fra kommunens side har han fået at vide. 49 gydegravninger er talt oppe i Holsted å systemet.
  5. Fiskekonkurrence fremover eller: God diskussion rundt om bordet. Jens, Tanya, Mathias og Holger arbejder videre med ideerne.
  6. Repræsentantskabsmøde i Forbundet 26-27/11-2022: Lars har været til kongres DSF.
  7. Der er valgt en ny bestyrelse. God kongres med en god gæstetaler fra jægerforbundet og fritidsfiskerne.
  8. Kontingent og fiskekortpriser 2023: Der er ikke nye prisændringer fra forbundet. Ugekortet koster fra 2023 sæsonen 1000,- kr. Der bliver indført et 2 døgnskort der koster 400,- kr.
  9. Foreningsbil: Holger har fundet et godt tilbud på en ny bil til brug i foreningen. Der er nu givet mandat fra bestyrelsen til at Holger må arbejde videre med køb for øje. Jens spørger bestyrelsen for støtteforeningen.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum