Bestyrelsesreferat af 13 februar 2024

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 13-2-2024

  1. Kassér og regnskab: Stig orienterede om regnskabet. Stig foreslår et åbent hus for nye medlemmer for at vise klubben frem. Vi taler om at lave det samtidig med affaldsindsamling. Lørdag d. 6. april er der åbent for kastetræning, hvis vi får tilladelse af Fiskeristyrelsen. Kim laver oplæg til begge dele. 577 medlemmer pr. dags dato.
  2. GF 2024: Foreløbig dagsorden er lavet og klar til offentliggørelse når forslag er på plads.
  3. Fiskeristyrelsen og DTU Aqua opfordre til ”her og nu” indberetning ved åerne til Premieren og når kvoterne er ved at lukke. Kim laver et oplæg omkring brugen af Fangstjournalen som app. Tanya laver opslag til Facebook og Instagram. Jens medtager i beretning.
  4. Generelt adgang til og ved åerne: Janus vil gerne være primus motor på at få løbet et nyt bro og spange udvalg. Jens medtager i beretning.
  5. Opsyn, Vandpleje: Fiskekort.dk skal kontaktes i forhold til en tjekboks om at folk har læst reglerne.
  6. Masser af gydegravninger i Sneum å Systemet. Projekter ved Hulkær og Præstkær er sendt i høring, og det er nogle meget ambitiøse projekter.
  7. Konge Å Sammenslutningen: Der er afholdt møde i Kongeåsammenslutningen, Michael Deacon, Bo O Madsen fra Vejen og Omegn Sportsfisker Forening, samt Brian Jensen og Jens Lygum fra SSF. Michael og Bo kunne fortælle om go opbakning til bestyrelsesarbejdet i VOSF.
  8. Grindsted SF holder GF 20 februar og VSF afholder GF 29 februar, Jens deltager ved GSF. Brian, Kim, Janus og Jens deltager i Varde.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum