Bestyrelsesreferat af 14 juni 2022

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 14-6-2022

  1. Kassér og regnskab: Regnskab godkendt. 605 medlemmer.
  2. GF 2022: konstituering: Velkommen til Tanya Sørensen. Formand: Jens Lygum. Næstformand: Kim Kragh. Kassér: Stig Mortensen. Der vil til GF 2023 blive forelagt lidt forslag til ændringer i vedtægterne.
  3. Vandpleje/opsyn: Der blev diskuteret om det skal være muligt at registrere fisk fra Karlsgårde sø, det ender med at Mathias laver et # til en instagram profil hvor vi kan promovere Karlsgårde sø. Lars orienterede om arbejde i vandplejen. Ny opsynsmand ved Karlsgårde sø, Henrik Mortensen. Esben sender data og billede til Jens som laver B-kort til ham. Esben foreslår at sende et fiskekort til en forening, Vidar, der er for udsatte børn der ofte residerer ved Rolandshytten ved Karlsgårde sø. Godkendt.
  4. Fiskekonkurrence: Holger Wulff indkalder til møder. Fiskekonkurrencen afholdes i år i weekenden 2-3-4/9 i Å-huset Jedsted.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum