Referat af BM 5 marts 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-3-19

  1. Ingen bemærkninger til februar ref.
  2. Holger gennemgik regnskab 2018
  3. Vandpleje og opsyn: Der er udfyldt et skema omkring Stallinger i vores vandløb og afleveret ved DTU Aqua. Høringsperiode er slut på et grusprojekt oppe omkring Agerbæk, ingen indsigelser. Så der bliver åbnet for at vi kan lave gruskursus. René indkalder til vandplejemøde og kontakter DTU. Esben indkalder snarest til et kontrolmøde med vores opsynsfolk forud for den nye sæson.
  4. GF 2019: Dagsorden på plads. Esben sørger for kaffe. Årets fisk er på plads. Vi mødes kl. 17.00 i Østerbycentret. Regler skal i dagsorden, til orientering.
  5. Hjemmeside: Kim kontakter wptroldmanden for et kursus i kodning af javascript, til fangsttæller.
  6. Møde med K1 bredejerne og Sneum Å bredejerne: Der er styr på vores skriv om henvendelser angående ikke normale forhold langs åerne. Konstruktivt møde med lodsejerne hos K1.
  7. Indsamling af skrald ved åerne: René har sat datoen til 30 marts. Indtil videre 11 tilmeldte. Esben har fået ja til at gå videre med kontakten til en landsdækkende indsamling af affald. Det betyder gratis værktøj til brug for vores affaldsindsamling.
  8. Fiskekonkurrence 2019: Ole Sand er tovholder. Konkurrence udvalg nedsat, Jens, Kim, Holger, Dorte og Ole er medlemmer indtil videre. Ole indkalder til udvalgsmøde snarest efter GF.
  9. VSF GF 2019: Foregik stille og rolig, nyt forslag om at medlemmer skal arbejde frivilligt i foreningen for at kunne fiske fra 16 april.
  10. Bordet rundt: Jens laver mail til medlemmer om affaldsindsamling, premiere og GF. Niels Johnny Vejrup, skal lejes ind igen i denne sæson, han skal holdes op på at han skulle lave 2 P-pladser. Holger tager kontakt. Fremadrettet skal vi lave et budget, det skal på som et punkt på et bestyrelsesmøde. Kastetræning ved Kongeåen lørdag d 6 og lørdag d 13 april fra 10.00 til 14.00. Vadehavsgruppe, Simon Simonsen bliver medlem. Ny webredaktør ved DSF, Jens har inviteret ham til en dag ved åen.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum