Referat af BM 8 januar 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 8-1-19

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Vandpleje og opsyn: Rene, Jesper og Lars har været oppe ved Glejbjerg og se på noget af det vand der er lavet grusudlæninger i. De så masser af fisk og gydegravninger.
  3. GF 2019: Der blev diskuteret ændringer i vedtægter til støtteforening, Arne havde lavet forslag til ændringer, alle på nær §6 blev der enighed om at beholde. Hvad angår §6, så er teksten med blå skrift, forkastet af bestyrelsen, Arne stemmer imod. Ægtefælle aftale, Jens snakker med Tony.
  4. På valg: Søren, Holger, Lars, Arne og Esben. Brian har trukket sig fra bestyrelsen, bestyrelsen opstiller Jesper i stedet.
  5. Bordet rundt:  Intet

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum