Bestyrelsesreferat af 8 november 2022

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 8-11-2022

  1. Kassér og regnskab: 640 medlemmer. Elaftale, der skal skiftes til flexaftale i stedet for puljeaftale. Fiskekonkurrence, det har givet 6600,- i overskud. Punkt på næste dagsorden om vi skal fortsætte med at afholde konkurrence.
  2. Græsklipning på P-pladserne: Store regninger på plæneklipperen. Vi snakkede om at vi eventuelt skal sætte frekvensen af klipninger ned.
  3. Vandpleje/opsyn: René viste film og billeder fra området ved det nu tidligere Gørklint Dambrug, samt film fra rensningsanlæg Holsted by og Brørup by ”det var sku uhyggeligt du”
  4. GF 2023: GF 16/3-2023 kl. 19.00 afholdes i Klubhuset på Randersvej. Tre best.medlemmer vælger ikke at stille op igen. Én på pension og to som vil hellige sig Vandplejen. Vi kommer til at skulle bruge tre nye til bestyrelsen.
  5. Forbundets Repræsentantskabsmøde: Lars deltager på vegne af SSF.
  6. Ansøgning af grusmidler fra Støtteforeningen: Vandplejen har ansøgt 2 x kr. 50.000.- til grus og skjulesten.
  7. Priser 2023: Diskussion rundt om bordet om der skal oprettes et weekendkort, Kim tjekker om det kan lade sig gøre rent teknisk på fiskekort.dk. Medlemspriser bliver ikke sat op.
  8. Friluftsrådet i EK: Esben har været til møde i fritidsrådet. Vi melder os ind i fritidsrådet. Det koster 200,- kr. om året.
  9. Lakseforvaltningsmøde: René og Jens deltager den 10 nov. Hos DCV. Der er lagt op til en ny regel om at dele kvoten op i to, SSF vil modsætte sig dette da vores kvoter er for små til at dele i to.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum