Bestyrelsesreferat af 9 august 2022

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 9-8-2022

  1. Kassér og regnskab: 617 medlemmer. Regnskabet gennemgået. Stig finder ud af om vi modtager alle pengene fra forbundet, eller om vi bliver opkrævet for forbundskontingent, når vi indmelder nye medlemmer i tilbuddet. Esben undersøger om pengene fra tidligere ejer af Foldingbro camping, hun mangler at overføre penge fra sidste års salg af døgnkort.
  2. Fiskekonkurrence2022: Møde til konkurrencen tirsdag d. 16 kl. 16.30. Der skal laves vagtplan. Angående betaling af øl, sodavand, pølser til bestyrelsesmedlemmer/medhjælpere i konkurrencen, så er det nu vedtaget at vi må tage så længe vi har vagt eller laver opgaver ifm. med konkurrencen. Deltagergebyr og spisning/drikkelse lørdag aften er for egen regning.
  3. Vandpleje/opsyn: Stemmeværket ved Gørklint, der er nu kun en ½ meter brædder tilbage i stemmet. I uge 35 bliver der udpeget en entreprenør til at lave entreprenørarbejdet omkring Gørklint mølle. Opsyn: Esben har sagt nej tak til at erhverve en kontrollør, men vi tager gerne imod forslag til nye kontrollører. Vi laver et oplæg til at uddele opgaver i forbindelse med kontrol i foreningen.
  4. Indkommende fra Mathias: Bestyrelsesroller, Parkering ved åen, Google Maps og zoner mm., køb af grund, døgnkortpriser. få opdateret på bestyrelsesroller på oversigten over bestyrelsen på hjemmesiden: Alle skal til næste møde skrive et par ting ned omkring hvad man har lyst til at arbejde med i bestyrelsen. Mathias laver et kort med forslag til nye parkeringspladser langs med åerne. Forsøge at lave ét kort til hele Kongeåen og Sneum å. Døgnkort priser kommer på mødet til november, når vi diskuterer priser på fiskekort.
  5. Indkommende forslag Esben: Foreslår en tidsfrist for udsendelse af referater på hjemmesiden på max 7 dage: Vi vedtager at referatet skal udgives på hjemmesiden inden 7 dage.
  6. Indkommende forslag Jesper: Batteridrevet El-fiskeudstyr til båden: Jesper har indhentet tilbud fra leverandøren til elfiskeri, hvor vi i dag bruger benzin generator, så kunne vi gøre det på ren strøm i stedet. Prisen for de batterier er ca. 67.000, – kroner. Stig og Arne undersøger om der er steder vi kan søge fonde til finansiering.
  7. Forslag til ændringer i vedtægterne: Forslag til § 7 i Støtteforeningsvedtægter, Arne tilsender Kim. Forslag til § 11 i SSF-vedtægter, Arne tilsender Kim.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum