Bestyrelsesreferat af 9 januar 2024

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 9-1-2024

 1. GODT NYTÅR TIL ALLE
 2. Kassér og regnskab: 606 medlemmer pr. dags dato.
 3. Laksekvote 2024: Ansøgning er afsendt, der søges om kvote som vi plejer, altså ikke et specifikt antal.
 4. Opsyn, Vandpleje: Der er optalt 522 gydegravninger i Sneum/Holsted å, og de er ikke færdige endnu. Det er rigtig mange og lover godt for fremtidige år. Kim skal offentliggøre listen over kontrollører på hjemmesiden. Der skal sendes en kontrolrapport til Bernt fra Fiskeristyrelsen.      
  Der var en sag om to fiskere der fiskede ulovligt, kontrolløren er indkaldt som vidne i retten i sagen.
 5. Klubhus: Torsdagsklubben vil hjælpe med at gøre færdigt nede i værkstedet. Kim finder en ny pære til projektor. Der bliver fundet priser på højttaler til opsætning i bestyrelseslokalet. Kent har tilbudt at hjælpe med at slibe og male vinduer udvendigt.
 6. Fiskeri i Karlsgårde Sø for medlemmer af VSF og GSF: Esben og Jens tager sig af tillægskort.
 7. Opdateringer på hjemmeside, sociale medier, evt. JV til Premieren: Jens kontakter Bernt omkring at vi åbner op for billeder af genudsatte fisk. Esben prøver at lave et ”Ugebrev”. Stig kontakter TV-Syd for at komme til premieredagen. Esben kontakter P4 Syd for noget premiere.
 8. GF torsdag d. 21. marts 2024. Dagsorden følger senere. Hvis man har forslag til behandling på GF skal de være formanden i hænde senest d. 20 februar 2024 og sendes til ham på mail. ssf.formand@gmail.com
  Der arbejdes på at lave en affaldsindsamling lørdag d. 13 april. Mere herom senere.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum