Referat af 4 juni 2019

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 4-6-19

  1. Økonomi/medlemmer: 518 medlemmer.
  2. Vandpleje og opsyn: Grusprojekt ved Agerbæk er dateret til 6 og 7 juli 2019, der er næsten fuld besætning til arbejdet. Esben er blevet gjort opmærksom på noget rusefiskeri uden for Sneum sluse.
  3. Klubhus: Der er ansat ny rengøringsdame til klubhuset. Bestyrelsen ser på sætningsskade på klubhus efter mødet i september.
  4. Frivillig indbetaling til grus: Teksten er vedtaget, vi vil gerne have lidt billeder på, måske et vandmærke, Kim modtager et billede fra vandplejen. 1 m3 grus koster udlagt 750,- inkl. moms.
  5. Bordet rundt: Søren: Har været en tur på Fanø, han talte 47 garn på en strækning fra Sønderho til Rindby. Jens: Wintherriet er startet op med at ryge fisk. Der kommer info på hjemmeside og facebook. Der er købt køreplader til udlægning af grus, vi ansøger støtteforeningen om pengene.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum