Referat af 16 marts 2021

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 16-3-2021

  1. Kassér og medlemsantal:  Stig har fremlagt regnskab frem til marts 2021. Antal medlemmer pr. 16 marts: 598
  2. Vandpleje og opsyn: I øjeblikket måler vandplejen en del gydebanker op, men ellers sker der ikke det helt store lige nu. Stor ros til Lars Hammer-Bek, for det fantastiske indslag i tv om udledning af spildevand.
  3. GF, Premieren og Fiskekonkurrence: GF status quo. Vi afholder ikke noget ved Klynkebo til premieren. Men slår op på hjemmesiden at vi selvfølgelig glæder os til at komme i gang med at fiske, men at vi skal huske at holde god afstand til vi andre. I forhold til konkurrencen arbejder vi videre med planerne, men går ikke offentligt med noget før vi har en lempelse af forsamlingsforbuddet. Kim offentliggør noget på hjemmeside og facebook.
  4. Danske Bank: Arne har fået lovning på at det kan lade sig gøre at få mobile pay i foreningen, vi får at 5cifret nummer, som så virker direkte ind på kontoen i banken.
  5. Familie arrangement med Fishing Denmark: Jens sender to forslag til datoer ud, så kan vi andre tilslutte os derefter. Vi kan godt bruge traileren fra Fiskeekspressen, til når vi skal til åen, men ikke nødvendigt til brug i Lergravsparken.
  6. Bordet rundt: Ved Karlsgårde sø er der gang i at rydde træ rundt om søen, langs med hjertestien. LTS har forespurgt på om vi vil have et arrangement i løbet af august.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum