Referat af 2 juni 2020

Bestyrelsesmøde af 2 juni 2020

  1. Økonomi/medlemmer: 553 medlemmer, 35 flere end sidste år samme dag. Holger ønsker at træde ud af bestyrelsen, derfor træder Stig ind som medlem af bestyrelsen fra dags dato. Stig overtager posten som kasserer efter Holger. Holger bistår Stig indtil videre så han har en mulighed for at komme godt ind i arbejdet.
  2. Vandpleje: Grusprojekt i Agerbæk i kommende weekend, der er købt pølser og brød. Der er afholdt et møde med Kolding kommune om et projekt i Klebæk. Første fase omkring Kongeåprojektet er sendt i høring.
  3. Bordet rundt: Intet relevant

Mvh.

Jens Lygum