Referat af 2 oktober 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 2-10-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. 520 medlemmer.
  3. Vandpleje og opsyn. Esben har igen spottet den røde Mazda vi har i kikkerten for at have hjemtaget fisk uden at registrere dem, uden dog at kunne komme tæt på. Vandpleje udstyr skal efter sæsonen tjekkes og trimmes, så det er klar til sæsonen 2019. Der skal indkøbes nye net med gummimasker.
  4. Arrangementer 2019: Konkurrence 23-25 aug. 2019. Fluefisker-træf 7-8 sept. 2019
  5. Bordet rundt: Jens: Hjemmesiden skal opdateres. Ombygning af klubhus, projekt skrinlagt. Vinteraktiviteter, Onsdagsklubben kører videre med Poul Slot som leder. Erling kører videre med spinnebyg, og Henning og John kører fluebinding. Rene kører Stangbygning. Skriv angående opfordring til medlemmer om at kontakte bestyrelsen, hvis man ser noget som ikke er efter bogen. Kim: Vi spørger støttefonden om penge til et større fjernsyn til klubben. Jesper: Må vi reklamere hvis vi kommer over på forbundets portal? Rene: Fliser i Klynkebo, det bliver lavet før sæsonstart. Julefrokost embedsmænd, dato? Fravær til bestyrelsesmøde, der skal strammes op på mødedeltagelsen.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum