Referat af 29 juni 2021

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 29-6-2021

  1. Kassér og medlemsantal:  618. Regnskab gennemgået af Stig.
  2. IHN, Vandpleje og opsyn: Det sidste udmeldte fra IHN er sat på FB og Hjemmeside. Det rygbårne udstyr der er bestilt, og som vi har fået tilskud til fra Lida og Oskar Nielsen’s fond, er stadig ikke leveret. Jesper har fået at vide at der måske slet ikke bliver en levering i det hele taget, men at en afgørelse skulle træffes senest slut juni 2021.
  3. GF 2021: GF torsdag d. 9 september kl. 19.00 i klubhuset/haven. Deadline for forslag 26 august. Deadline for beretninger er 19 august. Hvis vejret tillader det, griller vi en pølse og serverer en øl.
  4. Landsdelsmøde i Vingsted: Forholdsvis godt møde, der var et indlæg fra Aros lystfiskerforening, der er en ny klub der er sammenlagt af to klubber. Der bliver oprettet en ”emnebank” måske på facebook, som skal være til gavn for bestyrelserne i de enkelte klubber, mest for at kunne bruge hinanden til at sparre med.
  5. Familiearrangement med Fishing Denmark: God dag ved Lergravssøen, ikke mange deltagere, men de der var fik en rigtig god dag og alle børn der deltog fangede fisk.
  6. Arrangementet ved Nielsbygaard blev aflyst på grund af dårligt vejr, det er aftalt at vi prøver igen d. 19 september 2021
  7. Reklamer på FB/Hjemmeside: Vi skubber punktet til august, men punktet har været prøvet før hvor det blev enstemmigt nedstemt.
  8. Bordet rundt: Mobilepay skal være klar til næste gang. Lars har været til møde i DCV angående at de måske skal lukke på grund af økonomi. Jesper spørger efter en liste over lodsejere, så vi kan kontakte dem i god tid for at få aftaler i stand hvad angår skarv bekæmpelse. Oprydningsdato lørdag d. 6 november 2021 kl. 09.00.

 Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum