Referat af 3 april 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 3-4-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Bestyrelsen konstituerede sig selv med følgende bemanding: Jens Lygum (formand), Kim Kragh (næstformand), Holger Wulff (kassér), Arne Harder, Brian Jensen, Esben Bøgh, Lars Hammer-Bek, Søren Lauridsen, Rene Hansen (alle bestyrelsesmedlemmer), Jesper S.Pedersen, Ole Sand (begge suppleant).
  3. Vandpleje og opsyn: Bestyrelsen har vedtaget at der er oprettet et budget på 5000,- kr. til brug i vandplejen. Der er indkaldt til opsynsmøde tirsdag d. 10. april kl. 19.00. Esben henvender sig til fiskerikontrollen, for at få klargjort hvad en kontrollør skal gøre i tilfælde af at han står med en lovovertræder.
  4. Gydestryg ved Gredstedbro og rør/siv: Med hensyn til rør og siv, er der givet en mundtlig ansøgning om at få lov til at beskære rør og siv. Et gydestrygsprojekt ved Gredstedbro, bliver regnet på af kommunen, hvad det eventuelt vil koste. Vi skal være en del af projektet, og vi afventer nogle tal fra kommunen.
  5. Ændring af zoner: Zone inddeling på fiskekort.dk forsvinder, fremadrettet hedder det, Sneum å, Holsted å, Kongeåen nedstrøms Jedsted, Kongeåen opstrøms Jedsted og Kongeåen Vejenstykket. Senere vil det også forsvinde på hjemmesiden.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum