Referat af 3 september 2019

  1. Økonomi/medlemmer: 527 medlemmer.  Holger har lavet et overslag på økonomi, det ser fornuftigt ud. Nyt punkt til dagsorden fremadrettet under regnskab, hvor meget er der kommet ind til grusprojekter.
  2. Vandpleje og opsyn: Der er lavet 4 super gydebanker oppe ved Agerbæk, det var hårdt arbejde. 8 mand lørdag og 6 mand søndag. Bestandsanalyse i Sneum å, bliver i 2020 og for Kongeåen bliver 2022. En biologstuderende vil gerne bruge Karlsgårde sø til sin Bachelor, han har fået tilladelse.
  3. Fonds ansøgning Lida og Oskar Nielsen Fonden:  Stig og Arne spurgte ind til hvordan vi kunne ansøge, og vi blev enige om at ansøge når vi har et konkret projekt. Billeder blev udvalgt fra grusprojektet i Agerbæk.
  4. Klubhus sætningsskade: Kan vi selv tjekke om der er forsvundet noget sand under klubhuset ved vandskaden. Jesper tjekker om de har et kamera der kan gå ned under gulvet og tjekke om der mangler sand.
  5. Evt. tiltag vedr. fangstbegrænsninger i vores vandløb: Vi tager den meget kort efter sæsonafslutning, med god tid til diskussion.
  6. Klip af brinker: Rene fremlagde et projekt med en kantklipper til at montere på båden, så der kan klippes fra vandsiden. Lars arbejder videre på at finde ud af hvem der ved EK skal i tale for at få en tilladelse til at klippe. Vi prøver atter engang at gå til kommunen for at komme videre.
  7. Korps af frivillige instruktører: Kim inddrager Tommy Lund i opretningen af det. Kim søger efter fiskere der vil stå i en emnebank til at hjælpe nye fiskere.
  8. Fiskekonkurrence status,
  9. Afsluttende konkurrencemøde: Næste konkurrence bliver uge 34 2020, weekenden den 21 – 23 august.
  10. Bordet rundt: Kim ser nærmere på hjemmesiden, der er problemer med at vise dato.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum