Referat af 4 december 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 4-12-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Vandpleje og opsyn: Der er en del skjulesten, der skal smides ud i Nørrebækken. Stenene ligger deroppe, de skal bare hældes ud i åen. (Husk at informere Knud Vedstedsen om lån af bil!)
  3. Jesper har lavet et oplæg om redskaber til grusudlægning, der skal søges ved SE’ vækstpulje. Forespørgsel til vandpleje om at lave en guidet tur ud og se på gydegravninger og evt. være heldig at se fisk.
  4. Ansøgning om laksekvoter til 2019: Skemaet skal udfyldes og sendes snarest. Der skal holdes koordineringsmøder i sammenslutningerne inden der søges kvote for 2019. I bestyrelsen for SSF ønsker vi at der søges om 40/40 for Kongeåen og 70/70 for Sneum/Holsted å.
  5. Hjemmeside: Hjemmesiden skal flyttes til ny platform, ved flytningen bliver der skrevet lukkeperiode, se mere på facebook, under skiftet til ny platform.
  6. Bordet rundt: Rene: Opfordrer til at vi laver en PR-gruppe, til at sørge for at der bliver lavet billeder og tekst til alle vores arrangementer, og på den måde lave reklame for os selv. Kim melder sig frivilligt til PR-formand. Flere folk til vinteraktiviteter. Punkt på næste møde. Tænk over ideer til næste møde. Jesper: Vi skal have midler/penge tilført til grusarbejde, kan der findes en måde hvorved vi kan tjene penge ind til det? Punkt på næste møde. Idé, opret konto til frivillig indbetaling af penge til vandplejen. Esben: Der kommer måske noget med en fiskeskole til næste år, i samarbejde med kommunen og en fond.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum