Referat af 4 februar 2020

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 4-2-2020

  1. Økonomi/medlemmer: Medlemmer 530. Det blev besluttet af afholde regnskabsmøde tirsdag den 25 februar for at have tid til gennemgang af 2019 regnskabet.
  2. Vandpleje og opsyn: Et projekt til Terpling å (Sneum Å) er under opsejling, det bliver til år 2021 hvis det bliver til noget.
  3. GF 2019: Ole Sand modtager ikke genvalg som suppleant.
  4. Ændring i tekst i Familiemedlemskab: Der står to voksne og to børn i samme husstand. Det skal ændres til: To voksne og børn under 18 år i samme husstand.
  5. Klipning af rør og siv. EK kan søges om klipning af rør og siv. Jens har lavet udkast for stræk i Sneum Å og Kongeåen, René og Jesper vil lave udkast til flere steder. Alle lodsejere skal kontaktes og give tilladelse med underskrift før EK overhovedet har mulighed for at give tilladelse, hvis vi kan få lov er det først tidligst efter 1 juli.
  6. Bordet rundt: René: Jens skal indkalde til møde i Sneum å sammenslutningen. Stig: Opslag til turistbureauer omkring køb af fiskekort. Jens: Affaldsindsamling skal være 28 marts 2020. Samme opsætning som sidste år. René sender. Kastetræning ved Klynke-Bo/Shelterpladsen bliver 4 april og 11 april 2020.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum