Referat af 4 september 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 4-9-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. 509 medlemmer.
  3. Vandpleje og opsyn. Rene afventer Finn Sivebæk angående udlægning gydegrus i hovedløbet af Holsted å.       I første omgang en tur langs åen for at se om der mening i at udlægge grus. Udlægning af grus i Sneum å ved Tvilho og Sønderbæk. Esben har fået en henvendelse fra en beboer i Vilslev omkring at få lov til at sætte krebsetejner ud i Kongeåen.
  4. Fiskekonkurrence: Super god konkurrence weekend, fanget i alt 87 fisk i løbet af weekenden.
  5. Bordet rundt: Rene: Har fået en opfordring på om ikke bestyrelsen kunne opfordre ormefiskerne om at være lidt mådeholden. Vi skal have skrevet at der er 4 dage på registrering af havørred på hjemmesiden. Jens: Har søgt skarvregulering i Kongeåen, Sneum å og Holsted å. Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum