Referat af 5 juni 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-6-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. 493 medlemmer.
  3. Vandpleje . Holger efterlyste en aktionsliste, på fremtidige projekter i vore vandløb, Rene mener ikke vi vil se projekter i størrelsesordenen ”Jedsted-projektet” foreløbig. Det nærmeste vi snakker om er nogle projekter i Holsted å. Gydegrusprojektet i Kongeåen ved Gredstedbro, som vi har snakket med kommunen om, bliver indtil videre udskudt til næste år. I forrige weekend blev der udlagt 30 tons gydegrus ved hjælp af vandpleje og medlemmmer. Der er lavet 3 prøveboringer oppe ved Vejen Store Vandmølle, som skal køre i et år hvis de giver vand nok, vil dambruget gå over til model 3 dambrug. Flere projekter i Sneum å er blevet udsat til næste år.
  4. Bordet rundt: Bestyrelsesmøder kun efter behov i Juli og August. Kaare M Ebert har kontaktet Jens om et møde med fiskeriministeren. Esben: Persondatalovgivning, vigtigt at vi beder om tilladelse til at bruge telefonnummeret til at kontakte medlemmer igen. Der kører sommerferiesjov igen i år som tidligere. Rene: Vi spørger Glenn fra EFI om en pris på waders til vandpleje. 6 par str. 44/45 og opefter. Kim forhører sig omkring en oversættelse af dele af hjemmesiden til flere sprog.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum