Referat af 5 marts 2020

Bestyrelsesmøde af 5 marts 2020

  1. Økonomi/medlemmer: 540 medlemmer. Efter korrektion på regnskabet ender det med et underskud på ca. 65.000,- kr.    Vi undersøger om det er muligt at oprette en ekstra konto i banken der skal hedde SSF arrangement. Vi afholder GF i støtteforening umiddelbart efter GF i SSF.
  2. Budget 2020: Vi har sat tal ind i budgettet, Kim laver udkast i Excel og sender ud til alle.
  3. Bordet rundt: Esben og Stig har været til møde omkring arrangement der skal prøve at få flere ud i naturen, sæt x i kalenderen til 2-3 maj 2020. Striden om cirkelkroge fortsætter og sæsonen 2020 bliver uændret. Altså vi bruger cirkelkroge.

Mvh.

Jens Lygum