Referat af 5 oktober 2020

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-10-2020

  1. Økonomi/medlemmer: 599 medlemmer, Stig præsenterede regnskabet ultimo september.  
  2. Forbundet kontingentstigning: Kontingentstigning fra forbundet tilskrives på årskortet.
  3. Bordet rundt: Der står lidt forskelligt i teksten Fiskeregler/Vedtægter om alder på børn der må fiske gratis med person med gyldig fiskekort, Kim retter så der står det samme.

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum