Referat af 6 februar 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 6-2-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Vandpleje og opsyn: Opsyn – Efter generalforsamlingen indkaldes der til opsynsmøde, forud for den nye sæson. Vandpleje – Lars har været med Varde kommune ude og måle op til 7 nye gydestryg ved Agerbæk. Vandplejen er blevet bedt om at fortælle om deres arbejde ved Danmarks naturfredningsforening.
  3. GF 2017 i 18: Kim sørger for at nedskrive bestyrelsens forslag til regelændringer og vedtægtsændringer. Thyge har takket ja til at være dirigent til GF. Jens spørger om Steen Madsen genopstiller som revisor. Jens spørger om Stig Mortensen genopstiller som revisor suppleant. Jens spørger om Henning Jensen genopstiller til SSF Støtteforening. Kim modtager beretninger fra de enkelte udvalg efterhånden som de bliver skrevet.
  4. Forårsarrangementer: Kastetræning sidste weekend i marts og måske de første to weekender i april. Esben kontakter Jimmi(fiskerikontrol). Outdoorexperten vil gerne stille nogle stænger til rådighed ved kastetræning. Kim laver plakat til arrangement.
  5. Bordet rundt: Brian: Har meldt sig til et kursus i vandløbsrestaurering i april måned. Esben: Håber på at kunne starte Junioraftener efter vinterferien. Ole: Folder til at have i butikken/kortsalgssteder omkring at fiske i åen. Kim går i gang med dette arbejde. Jens: Kim og Jens har været til møde i VÅS, vi venter på ref. Der har været vandskade i gangen, forsikringen er ind over og indtil videre mangler vi at få gulvet lavet. Tommy Lund har foreslået en mentor ordning for nye medlemmer. Jesper har snakket med håndværkerne om at lave nyt køkken til en lavere pris end det tilbud de har givet på at lave helt nyt. Emnet skubbes til et nyt møde senere. Vi har haft nytårskur med bredejerne, det var en rigtig god aften, med hyggeligt samvær og rigtig god dialog. Lars har foreslået en begrænsning på hjemtagelse af havørreder, max 1 fisk pr dag. Vi mener dog ikke det skal komme på tale. Forslag om at sælge gydegrus til medlemmerne, 250,- kr. pr. kubikmeter. Forudsætter at medlemmerne får at vide hvor ’deres grus’ bliver lagt ud.

Godt Nytår

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum