Referat af 6 marts 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 6-3-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Vi mødes kl. 17.00 på Østerbycentret. Der er bestilt smørrebrød, øl og vand.
  3. Diskussion i bordet rundt omkring hvad vi som forening vil gøre for at sikre overlevelse af flere fisk, Holger foreslog en bestemt krogstørrelse og evt. længere skaftstørrelse. Der bliver et punkt på næste møde omkring dette. Der er udlagt 12 gydebanker i Nørrebækken. Møde med Esbjerg kommune omkring færdiggørelsen af gydebanker i Kongeåen. Lars orienterede om et stort grusprojekt mellem broerne ved Hovedvej 11(Gredstedbro) og jernbanebroen ved Kongeåen. Til kommende sæson fiskes der på fælles kvote i Kongeåen. Der er talt 404 gydegravninger i Kongeåen. Jesper har nye tilbud fra håndværkere på nye toiletter, drøftes mere indgående på et nyt møde. Kim, der bliver ikke nogen ny hjemmeside foreløbig, da det nye system ikke er færdigudviklet endnu.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum